Przelewy zagraniczne i walutowe – najczęściej zadawane pytania

 

Dane do do przyjęcia przelewu zagranicznego/walutowego

 •  

  Co to jest IBAN?

  • IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

    

   Numer IBAN będzie Ci potrzebny do przelewów walutowych. Podawaj go razem z kodem BIC/SWIFT banku beneficjenta. Brak tych danych utrudnia nam prawidłową identyfikację beneficjenta i jego banku. W konsekwencji koszty obsługi takiego przelewu walutowego przez bank odbiorcy mogą się zwiększyć. Koszty te zawsze pokrywa zleceniodawca przelewu.

   Numer IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków. Pierwsze dwie są literami (PL). Pozostałe 26 cyfr to numer rachunku (NRD), który wpisujesz, gdy robisz dowolny przelew do polskiego odbiorcy.
   W postaci elektronicznej IBAN zapisuj jednym ciągiem, bez stosowania spacji, separatorów, czy kropek, np.: PL00111111112222222222222222.

   Numer IBAN podajesz każdorazowo dla danego rachunku przez dodanie do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.

    

 •  

  Gdzie znajdę IBAN?

  • IBAN dla Twojego rachunku znajdziesz w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej.

   • W serwisie transakcyjnym wybierz Produkty i w sekcji Rachunki kliknij Wszystkie. Następnie po kliknięciu w nazwę danego rachunku pojawią się szczegóły konta. Znajdziesz wśród nich informacje o numerze IBAN i kodzie BIC/SWIFT.
   • W aplikacji mobilnej wybierz Produkty. Następnie kliknij w rachunek, na który chcesz przyjąć przelew walutowy i znajdziesz numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT.
 •  

  Co to jest BIC/SWIFT?

  • BIC - (Bank Identifier Code) - kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

    

   Numer BIC/ SWIFT mBanku dla przelewów walutowych to:

   • Klienci indywidualni, firmowi i private banking: BREXPLPWMBK
   • Klienci MSP i korporacje: BREXPLPWXXX
 •  

  Jakie dane mam podać do przyjęcia przelewu walutowego/zagranicznego w mBanku?

  • Jeżeli chcesz przyjąć przelew walutowy/ zagraniczny na konto w mBanku, podaj zlecającemu swoje dane (odbiorcy):     

    

   Klienci indywidualni, firmowi i private banking:

   • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku (IBAN)
   • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwę firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
   • adres odbiorcy przelewu
   • tytuł przelewu
   • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
   • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:

   mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,

   Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2

   • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

    

   Klienci MSP i korporacje:

   • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/
   • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
   • adres odbiorcy przelewu
   • tytuł przelewu
   • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWXXX

 

Przelewy zagraniczne i walutowe

 •  

  Czym jest przelew SEPA?

  • Przelew SEPA:

   • to przelew w walucie eurozlecany, zgodnie z Zasadami Polecenia Przelewu SEPA, przez klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta, który ma rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii

   lub

   • przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z wymienionych wyżej krajów.

   Warunkiem niezbędnym do prawidłowej realizacji przelewu SEPA jest uczestnictwo banku odbiorcy i banku nadawcy w SEPA (ang. Single Euro Payment Area, pol. Jednolity Obszar Płatniczy w Euro).

    

   Więcej o przelewach SEPA:

   • Termin realizacji przelewu SEPA to 1 dzień roboczy. Przelewu SEPA nie zlecisz z datą przyszłą.
   • Przelew SEPA możesz wykonać z rachunku eKonto, mKonto, mBiznes Konto, eKonto walutowe, mBiznes konto walutowe, mBiznes konto pomocnicze.
   • Do odbiorcy dociera pełna kwota przelewu, którą zleciłeś. Nie ma kosztów banków pośredniczących.
   • Opłatę za przelew SEPA pobieramy od razu - zawsze z rachunku, z którego zlecasz przelew. Jeżeli nie masz wystarczających środków na rachunku na pobranie prowizji w chwili zlecania przelewu, nie zlecisz przelewu. Otrzymasz komunikat o niewystarczającej dostępnej kwocie.
   • Opłaty za przelew SEPA określa Taryfa Prowizji i Opłat.
   • Podczas wykonywania przelewu SEPA możesz użyć tylko określonych w tabeli znaków. Dla przelewu SEPA w danych zleceniodawcy (dane osobowe, adresowe) znaki specjalne zamienimy na znaki zaprezentowane w tabeli. Znaki, dla których nie ma odpowiednika wśród znaków wskazanych w tabeli, zastąpimy znakiem spacji.

    

   Lista dozwolonych znaków:

   • a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
   • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   • / - ? : ( ) . , ‘ +
   • Spacja
 •  

  Czym jest przelew SWIFT?

  • SWIFT to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca instytucje finansowe (nie tylko banki), która umożliwia realizacje przelewów walutowych drogą elektroniczną. Każda instytucja należąca do sieci SWIFT otrzymuje swój kod BIC/SWIFT, który jest jej zaszyfrowaną nazwą i adresem.

    

   Więcej o przelewie SWIFT:

   • Przelew SWIFT to przelew walutowy do banku zagranicznego (inny niż przelew SEPA) realizowany w walucie obcej lub w złotych polskich.
   • Waluty, w których możesz zrobić przelew SWIFT, to: euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski oraz dolar australijski, dolar kanadyjski, korona czeska, korona duńska, forint węgierski, korona szwedzka, korona norweska i jen japoński.
   • Przelew SWIFT możesz zlecić z rachunku eKonto, mKonto, mBiznes Konto, eKonto walutowe, mBiznes konto walutowe, mBiznes konto pomocnicze.
   • Dla przelewów w walucie innej niż waluta rachunku stosujemy kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w mBanku. Znajdziesz je w Tabeli aktualnych kursów walut.
   • Za przelew walutowy SWIFT pobieramy opłaty zgodne z Taryfą Prowizji i Opłat.
 •  

  Jak zrobić przelew SEPA w mBanku?

  • Przelew SEPA możesz zrobić w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

    

   W serwisie transakcyjnym:

   1. Po zalogowaniu kliknij zakładkę Płatności w górnym menu. W sekcji Przelew wybierz Na konto w Polsce i w UE.
   2. Wpisz Nazwę odbiorcy.
   3. Wybierz rachunek, z którego chcesz wysłać przelew.
   4. Uzupełnij dane odbiorcy (numer IBAN oraz opcjonalnie adres).
   5. Wpisz kwotę przelewu i wybierz walutę przelewu EUR (przelewy SEPA realizowane są tylko w walucie euro).
   6. Uzupełnij pole Tytuł przelewu.
   7. Domyślnie masz ustawioną opcję przelewu SEPA. Jeśli np. wybierasz jednak inną walutę niż euro to możesz zmienić przelew na SWIFT.
   8. Jeśli chcesz, możesz wybrać opcje dodatkowe, czyli zamówienie e-maila z potwierdzeniem przelewu walutowego oraz dodanie do książki odbiorców.
   9. Następnie kliknij Dalej. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu. Zweryfikuj dane. Jeśli wszystko jest poprawnie zatwierdź przelew mobilną autoryzacją lub hasłem SMS. Kliknij Zatwierdź. Twój przelew został zlecony.

    

   W aplikacji mobilnej:

   1. po zalogowaniu do aplikacji mobilnej wybierz Płatności>Nowy przelew.
   2. Kliknij w czerwone kółko z plusem i wybierz rodzaj Przelew do UE.
   3. Wpisz dane odbiorcy (imię i nazwisko/nazwę i IBAN).
   4. Wybierz rachunek, z którego chcesz wysłać przelew.
   5. Uzupełnij Tytuł przelewu.
   6. Wprowadź kwotę przelewu w walucie EUR (przelewy SEPA są realizowane tylko w walucie euro).
   7. Kliknij wyślij przelew.
   8. Zobaczysz podsumowanie przelewu. Zweryfikuj poprawność danych. Jeśli wszystko jest poprawnie, kliknij zatwierdź. Przelew zatwierdź PINem do aplikacji mobilnej.
 •  

  Jak zrobić przelew SWIFT w mBanku?

  • Przelew zagraniczny SWIFT zlecisz w serwisie transakcyjnym.

   1. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę Płatności w górnym menu. W sekcji Przelew wybierz Zagraniczny poza UE.
   2. Wpisz Nazwę odbiorcy.
   3. Wybierz rachunek, z którego chcesz wysłać przelew.
   4. Wpisz numer IBAN odbiorcy i kod BIC/SWIFT banku odbiorcy. Jeśli nie znasz kodu BIC/SWIFT, wniosek spyta Cię o kraj, bank i oddział, do którego chcesz wysłać przelew.
   5. Podaj adres odbiorcy.
   6. Wpisz kwotę przelewu oraz wybierz z rozwijanej listy walutę przelewu.
   7. Podaj tytuł przelewu.
   8. Pamiętaj o wybraniu rodzaju przelewu SWIFT, czyli ustaleniu kto pokrywa koszty przelewu:
    • SWIFT - Ty (Płacisz Ty) - tylko Ty pokrywasz koszty przelewu - prowizję, która wynika z naszej Taryfy prowizji i opłat oraz ewentualne koszty banków pośredniczących. Jeśli waluta rachunku, z którego wysyłasz przelew, jest inna niż waluta przelewu, to koszty przeliczymy i pobierzemy w walucie Twojego rachunku.
    • SWIFT - Razem (Płacisz Ty i odbiorca) - koszty przelewu są dzielone. Ty pokrywasz prowizję, która wynika z naszej Taryfy prowizji i opłat. Odbiorca przelewu pokrywa ewentualne koszty banków pośredniczących. Jeśli waluta rachunku, z którego wysyłasz przelew, jest inna niż waluta przelewu, to koszty przeliczymy i pobierzemy w walucie Twojego rachunku.
   9. Jeśli chcesz, możesz wybrać opcje dodatkowe, np. zablokowania środków na koncie do czasu przelewu, zamówienia e-maila z potwierdzeniem przelewu walutowego, czy wskazania innego rachunku do pobrania prowizji.
   10. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu. Zweryfikuj dane. Jeśli wszystko jest poprawnie zatwierdź przelew mobilną autoryzacją lub hasłem SMS. Kliknij Zatwierdź. Twój przelew został zlecony.

    

   Pamiętaj, za wykonanie przelewu zagranicznego pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat.

 

Czas realizacji przelewów zagranicznych/walutowych

 •  

  Ile dni potrzeba na realizację przelewu zagranicznego SWIFT?

  • Czas realizacji przelewu zagranicznego wynosi standardowo 2 dni robocze od dnia, kiedy złożysz wniosek.

    

   Bank zagraniczny przyjmujący zlecenie przelewu do mBanku wysyła go z datą, z którą przelew ma być zaksięgowany na rachunku odbiorcy. Ta data jest właśnie datą waluty. Zazwyczaj jest to drugi dzień roboczy od dnia, kiedy złożysz wniosek o przelew w banku nadawcy.

    

   Jeśli jednak w przelewie bierze udział większa liczba banków pośredniczących (korespondentów) to data waluty dotyczy banku korespondenta. Bank pośredniczący wysyła przelew dalej z kolejną datą waluty (kolejne 2 dni robocze). Dlatego czas realizacji przelewu może się wydłużyć do tygodnia.

    

   Czas realizacji przelewu wydłużają również dni wolne od pracy i święta, nie tylko w Polsce, ale również obowiązujące w innych krajach.

 •  

  W jakich godzinach można złożyć wniosek o przelew walutowy SWIFT?

  • Wnioski o przelew zagraniczny lub walutowy do innego banku w kraju można składać przez całą dobę.

    

   Jeśli wypełnisz poprawnie wniosek o przelew zagraniczny SWIFT w mBanku:

   • w godzinach 8:00 - 13:00, zrealizujemy go tego samego dnia roboczego,
   • po godzinie 13:00, zrealizujemy go w następnym dniu roboczym.

    

   Przelew walutowy między rachunkami w mBanku, z rachunku walutowego z przewalutowaniem lub z rachunku złotówkowego na rachunek walutowy, możesz wykonać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:30 w czasie rzeczywistym.

    

   Przelewy walutowe w mBanku realizujemy zgodnie z Regulaminem usług płatniczych dla osób fizycznych.

 

Koszty realizacji przelewów zagranicznych/walutowych

 •  

  Jakie koszty są związane z przelewem zagranicznym i kto je pokrywa?

  • Przy składaniu wniosku o przelew zagraniczny SWIFT masz do wyboru dwa sposoby pokrycia kosztów operacji:

   • Płacisz Ty i odbiorca (opcja SHA) - oznacza to, że koszty przelewu dzielimy na nadawcę i odbiorcę. Prowizję banku zleceniodawcy pokrywa osoba zlecająca przelew, a ewentualne koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca przelewu.
   • Płacisz tylko Ty (opcja OUR) - oznacza to, że koszty banków pośredniczących i prowizję banku zleceniodawcy pokrywa w całości osoba zlecająca przelew.

    

   Koszty banków pośredniczących pobierzemy z Twojego rachunku dopiero po obciążeniu rachunku mBanku lub po tym jak odbierzemy wezwanie do zapłaty tych kosztów. Nie podajemy dokładnej kwoty kosztów przelewu zagranicznego i walutowego, bo zależy ona od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie. Opłaty bankowe mogą wynosić od 2,5 EUR do kilkudziesięciu EUR. Przy bardzo dużych kwotach prowizje są ustalane procentowo od kwoty przelewu.

    

   Staramy się realizować krajowe przelewy walutowe w oraz przelewy SWIFT jak najszybciej i jak najtaniej. Wybieramy bank, który – jako bank korespondent – pośredniczy w realizacji tych przelewów. Nie odpowiadamy przy tym za działania innych banków, które pośredniczą w realizacji przelewów.

    

   Jeśli waluta rachunku, z którego zlecasz przelew jest inna niż waluta przelewu, to kwota kosztów zostanie przeliczona i pobrana w walucie rachunku.

 •  

  Po jakim kursie przeliczane są kwoty przelewów zagranicznych przychodzących do mBanku?

   • Zagraniczny przelew przychodzący w walucie obcej na rachunek w złotówkach.
    Zamianę waluty obcej na złotówki realizujemy po kursie kupna mBanku.
   • Zagraniczny przelew przychodzący w walucie obcej na rachunek w innej walucie obcej.
    Zamianę waluty obcej na złotówki realizujemy po kursie kupna mBanku. Następnie środki w polskich złotych zamieniamy na walutę rachunku odbiorcy po kursie sprzedaży mBanku.

    

   Przewalutowanie w obu przypadkach dotyczy kursu z daty waluty podanej na przelewie z banku zagranicznego. Zasada ta nie dotyczy przelewów, które dotrą do mBanku później niż data waluty. Wówczas przeliczenie następuje po kursie z dnia wpływu przelewu do mBanku.

   Kursy walut możesz sprawdzić w Tabeli kursów walut mBanku SA.

 •  

  Po jakim kursie rozliczane są kwoty wniosków o przelew zagraniczny w mBanku?

  • Kursy stosowane przy przelewach zagranicznych i walutowych (SWIFT/SEPA) składanych:

   • w walucie obcej z rachunku złotowego - kurs sprzedaży mBanku;
   • w polskich złotych z rachunku walutowego - kurs kupna mBanku;
   • z rachunku walutowego w innej walucie obcej - kwotę przelewu przeliczamy na polskie złote po kursie sprzedaży mBanku waluty, w której realizujemy przelew. Wyliczoną kwotę w polskich złotych przeliczamy po kursie kupna mBanku na walutę rachunku, z którego wykonujemy przelew;
   • przelew w polskich złotych z rachunku walutowego - kurs kupna mBanku.

    

   Przy wniosku o przelew z rachunku walutowego w walucie rachunku, na rachunek odbiorcy prowadzony w tej samej walucie mBank nie dokonuje przewalutowania.

   W przypadku wniosków o przelew zagraniczny lub walutowy SWIFT do innego banku w kraju:

   • złożonych do godziny 13:00, kwoty przelewów przeliczane są po kursie, obowiązującym w momencie złożenia wniosku,
   • dla wniosków złożonych po godzinie 13:00 do przeliczenia kwot przelewu mBank stosuje kurs opublikowany w pierwszej Tabeli kursów walut mBanku SA dnia następnego.

    

    Dla wniosków o przelewów SEPA stosujemy kurs z momentu złożenia zlecenia płatniczego.

 •  

  Ile wynosi opłata za przelew SWIFT?

  • Za przelew zagraniczny SWIFT pobieramy opłatę zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Obecnie opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu min 25 zł, max 200 zł.

    

   Koszty banków pośredniczących i koszty banku odbiorcy to dodatkowe koszty. Nie możemy określić dokładnej kwoty tych kosztów, bo zależą one od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie.

    

   Pamiętaj - zwróć szczególną uwagę na sposób wypełnienia wniosku o przelew. Jeśli dane będą błędne lub niezgodne bank docelowy może pobrać z kwoty przelewu opłatę, a na Twój rachunek zwrócić pomniejszoną kwotę. Opłaty te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu euro.

 •  

  Co to są koszty banków pośredniczących?

  • Są to koszty naliczane przez banki, które uczestniczą w realizacji przelewów zagranicznych. Koszty banków pośredniczących zależą od wysokości przelewu i opłat tych banków. Mogą wynosić od 2,5 EUR do kilkudziesięciu EUR, a przy dużych kwotach prowizje są ustalane procentowo.

    

   Nie podajemy wysokości tych kosztów i nie pobieramy ich od razu po złożeniu zlecenia płatniczego. Koszty te pobierzemy z Twojego rachunku po obciążeniu rachunku mBanku lub po tym, jak odbierzemy wezwanie do zapłaty tych kosztów.

    

   Jeśli waluta rachunku, z którego zlecasz przelew jest inna niż waluta przelewu, to kwota kosztów zostanie przeliczona i pobrana w walucie rachunku.