Informacje wymagane przepisami prawa

Informacje wymagane przepisami art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jak i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Skład zarządu i rady nadzorczej banku

więcej na temat Skład zarządu i rady nadzorczej banku
 

Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (NBP)

więcej na temat Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych (NBP)
 

Bieżące oprocentowanie

rachunków i lokat, kredytów i pożyczek

więcej na temat Bieżące oprocentowanie
 

Aktualnie obowiązujące Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych

więcej na temat Aktualnie obowiązujące Taryfy Prowizji i Opłat Bankowych
 

Terminy kapitalizacji odsetek

oraz o warunkach wykonania przelewów transgarnicznych uszczegółowione w stosownych regulaminach

więcej na temat Terminy kapitalizacji odsetek
 

Bilans z opinią biegłego rewidenta

za ostatni okres podlegający badaniu i wyniki finansowe Grupy mBanku

więcej na temat Bilans z opinią biegłego rewidenta
 

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej

więcej na temat Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej
 

Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

więcej na temat Informacje o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 

Nazwiska osób upoważnionych

do zaciągania zobowiązań w imieniu mBanku SA

więcej na temat Nazwiska osób upoważnionych
 

Informacje o przedsiębiorcach

zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe

więcej na temat Informacje o przedsiębiorcach
 

Informacje o warunkach

wykonywania przelewów transgranicznych

więcej na temat Informacje o warunkach
 

Rules for changing

the entity authorised to audit financial statements

więcej na temat Rules for changing

Informacje dla MSP i korporacje

Oprocentowanie i kapitalizacja odsetek dla produktów z oferty MSP i korporacje i stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

 

Terminy kapitalizacji odsetek i aktualne stawki oprocentowania

  • rachunków bankowych bieżących i pomocniczych 
  • rachunków VAT
  • lokat terminowych
więcej na temat Terminy kapitalizacji odsetek i aktualne stawki oprocentowania
 

Stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym

więcej na temat Stawki referencyjne dla kredytów w rachunku bieżącym