Informacje wymagane przepisami prawa


Informacje wymagane przepisami art. 111, 111a i 111b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 318 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji jak i ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Informacje dla MSP i korporacje


Stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek: 


Terminy kapitalizacji odsetek: