Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 31.01.2024 r.

do mBiznes Konto Komfort

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Miesięczna opłata za kartę

0 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową

3. Opłata za wydanie duplikatu karty

15 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

5. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Santander Bank Polska S.A.  na terenie Polski (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł

b) dla wypłat poniżej 100 zł

1,3 zł

5. Wypłata gotówki (obowiązuje od 3.04.2024 r.)

a) w bankomacie mBanku oraz Planet Cash  w Polsce

- dla wypłat co najmniej 300 zł

0 zł

- dla wypłat poniżej 300 zł

2,5 zł

 b) w bankomacie Sieci Euronet w Polsce

 5 zł

 c) w bankomacie Sieci Euronet w walucie EUR w Polsce

3,5%, min. 5 zł

 d) w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą 

 3,5%, min. 5 zł

 e) w oddziałach banków krajowych i za granicą 

 3%, min. 10 zł

6. Prowizja od wypłaty gotówki w bankomatach mBanku (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

a) dla wypłat co najmniej 100 zł

0 zł 

b) dla wypłat poniżej 100 zł

1,3 zł 

7. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

3,5%, min. 5 zł

8. Prowizja od wypłat gotówki w pozostałych bankomatach krajowych i za granicą  (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

3,5%, min. 5 zł

9. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą  (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

3%, min. 10 zł

10. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

5 zł

11.Miesięczna opłata za „Pakiet Bezpieczna Karta” (ubezpieczenie dobrowolne) 

4,9 zł

12. Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu

0 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF