Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 31.01.2024 r.

do rachunku mBiznes konto walutowe

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Visa Business EUR

Visa Business USD

1. Miesięczna opłata za kartę główną

5 zł 

2. Miesięczna opłata za kartę dodatkową

5 zł

3. Opłata za wydanie duplikatu karty

0 zł

4. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

5. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach krajowych

5 zł

6. Prowizja od wypłat gotówki w bankomatach za granicą 

0 zł

7. Prowizja od wypłat gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

10 zł

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

5 zł

9. Opłata za awaryjną wypłatę gotówki za granicą 

Równowartość 175 USD

10. Opłata za awaryjne dostarczenie karty 

Równowartość 250 USD

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF