Opłaty i prowizje dla kart kredytowych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 13.07.2023 r.

Mastercard Credit Business

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Miesięczna opłata za kartę główną/dodatkową 

 

15 zł  / 75 zł 

2. Opłata za wydanie karty

50 zł

3. Prowizja od wypłaty gotówki bankomatach krajowych i za granicą 

3,5%, min. 5 zł

4. Prowizja od wypłaty gotówki w oddziałach banków krajowych i za granicą 

3%, min. 10 zł

5. Prowizja od transakcji bezgotówkowych 

0 zł

6. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach 

5 zł

7. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej

3%, min. 5 zł

8. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US

0 zł

9. Prowizja za uruchomienie usługi Spłaty na raty w karcie kredytowej dla firm

2% od kwoty limitu uruchomionego w usłudze Spłaty na raty

10. Opłata za wydanie duplikatu karty

30 zł

11. Opłata za zmianę PIN 

2 zł

12. Opłata za ustalenie lub zmianę indywidualnego limitu transakcyjnego

0 zł

13. Opłata za aktywację karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online

0 zł

14. Opłata za zmianę daty końca cyklu rozliczeniowego 

5 zł

15. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie elektronicznej (na adres e-mail)

0 zł

16. Sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej

10 zł

17. Ubezpieczenie Podróżne

0 zł

18. Ubezpieczenie Spłaty Karty (ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zadłużenia – brak możliwości przystąpienia do ubezpieczenia od 05.2012)

0,25% salda zadłużenia

 

 
Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF