Opłaty i prowizje dla kredytów

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 08.12.2020 r.

 

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

 

 

 

wiecej Kredyt w rachunku bieżącym dla firm
 

Dopuszczalne saldo debetowe

Więcej na temat Dopuszczalne saldo debetowe
 

Linia kredytowa zabezpieczona

więcej na temat Linia kredytowa zabezpieczona
 

Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym

więcej na temat Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym
 

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony

więcej na temat Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony
 

Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym

więcej na temat Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym
 

Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

więcej na temat Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)
 

Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

więcej na temat Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego
 

Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

więcej na temat Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych
 

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

więcej na temat Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut
 

Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

więcej na temat Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut
 

Kredyt zabezpieczony dla firm

PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY

więcej na temat Kredyt zabezpieczony dla firm