Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 30.06.2022 r.

Opłaty i prowizje dla kredytów

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

Dopuszczalne saldo debetowe

Pożyczka dla firm

Linia kredytowa zabezpieczona

Kredyt inwestycyjny

Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony

Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym

Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

Kredyt obrotowy

Faktoring

Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Produkty, których już nie sprzedajemy

Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut

Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut

Kredyt zabezpieczony dla firm