Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 15.10.2021 r.

Opłaty i prowizje dla kredytów

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

wiecej

Dopuszczalne saldo debetowe

Więcej

Pożyczka dla firm

więcej

Linia kredytowa zabezpieczona

więcej

Kredyt inwestycyjny

więcej

Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym

więcej

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony

więcej

Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym

więcej

Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

więcej

Kredyt obrotowy

więcej

Faktoring

więcej

Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

więcej

Produkty, których już nie sprzedajemy

Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych

więcej

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut

więcej

Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut

więcej

Kredyt zabezpieczony dla firm

więcej