Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 31.01.2024 r.

Opłaty i prowizje dla kredytów

 

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

 

Dopuszczalne saldo debetowe

 

Pożyczka dla firm

 

Linia kredytowa zabezpieczona

 

Kredyt inwestycyjny

 

Kredyt VAT powiązany z Kredytem inwestycyjnym

 

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony

 

Kredyt VAT powiązany z Wielocelowym kredytem firmowym zabezpieczonym

 

Kredyt obrotowy

 

Faktoring

 

Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Produkty, których już nie sprzedajemy

 

Kredyt Remontowy dla Wspólnot Mieszkaniowych

 

Wielocelowy kredyt firmowy zabezpieczony waloryzowany kursem walut

 

Kredyt inwestycyjny waloryzowany kursem walut

 

Kredyt samochodowy dla firm (o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony)

 

Kredyt zabezpieczony dla firm