Opłaty i prowizje dla kredytów

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 31.01.2024 r.

Kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Za rozpatrzenie wniosku

0 zł

2. Za udzielenie kredytu

Od 0% do 5% kwoty kredytu

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

0,25% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100 zł

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu (obowiązuje od 3.04.2024 r.)

0,5% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100 zł

4. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm 

0 zł

5. Opłata za sporządzenie Aneksu (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł

5. Opłata za sporządzenie Aneksu (obowiązuje od 3.04.2024 r.)

0,4% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł

7. Za Ubezpieczenie spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.) 

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu

(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

8. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.) 

0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

9. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100 zł

10. Za restrukturyzację zadłużenia

500 zł

11. Za zawiadomienie o niedopłacie

10 zł

12. Przejęcie długu

100 zł – 500 zł

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF