Opłaty i prowizje dla kredytów

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 28.05.2020 r.

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym 

od 0% do 8% kwoty kredytu

3. Prowizja za odnowienie kredytu

2,5% kwoty odnowienia

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu 

0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu

3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu

 

1,8% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu 

5. Prowizja za obniżenie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku bieżącym przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit

2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany

6. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD)

2% kwoty kredytu – naliczana  jednorazowo w rocznicę udzielenia kredytu

7. Prowizja administracyjna za obsługę Kredytu w rachunku bieżącym objętego gwarancją BGK PLG COSME

2% kwoty kredytu – naliczana  w pierwszą i drugą rocznicę udzielenia kredytu 

8. Opłata za sporządzenie Aneksu do umowy Kredytu w rachunku bieżącym 

50 zł

9. Za restrukturyzację zadłużenia

100 zł

10. Wezwanie do spełnienia warunków umowy kredytowej

100 zł

11. Uzyskanie przez Bank odpisu z księgi wieczystej.

100 zł

12.Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

max. 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł

13. Ubezpieczenie Spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym (ubezpieczenie opcjonalne)  

0,35% miesięcznie od średniego salda zadłużenia (min. 0,98 zł)

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

więcej na temat Taryfa opłat i prowizji w PDF