Opłaty i prowizje dla kredytów

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 13.07.2023 r.

Pożyczka dla firm

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

0 zł

2. Prowizja za udzielenie pożyczki

od 0% do 5% kwoty kredytu

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki

2% min. 100 zł

4. Opłata za sporządzenie Aneksu

50 zł

5. Opłata za restrukturyzację Umowy

100 zł

6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40 zł

7. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy pożyczki

100 zł

8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2% od kwoty pożyczki, min. 100 zł

9. Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki dla firm (opłata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.)

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x łączna kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

10. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 01.07.2014 r.)

0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

11. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

(opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) 

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF