Opłaty i prowizje dla kredytów

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 31.01.2024 r.

Pożyczka dla firm

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku

0 zł

2. Prowizja za udzielenie pożyczki

od 0% do 5% kwoty kredytu

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

2% min. 100 zł

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki (obowiązuje od 3.04.2024 r.)

3% min. 100 zł

4. Opłata za sporządzenie Aneksu (obowiązuje do 2.04.2024 r.)

50 zł

4. Opłata za sporządzenie Aneksu (obowiązuje od 3.04.2024 r.)

100 zł

5. Opłata za restrukturyzację Umowy

100 zł

6. Sporządzenie i wysłanie aktualnego harmonogramu spłat w formie papierowej na życzenie Klienta

40 zł

7. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy pożyczki

100 zł

8. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2% od kwoty pożyczki, min. 100 zł

9. Ubezpieczenie Spłaty Rat Pożyczki dla firm (opłata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki) (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.) 

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x łączna kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

10. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 01.07.2014 r.) 

0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

11. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku

(opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia pożyczki)  

0,15% x liczba miesięcy pożyczki x kwota pożyczki (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

 

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF