Opłaty i prowizje do rachunków

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm - obowiązuje od 13.07.2023 r.

 mBiznes Konto Pomocnicze

 

do mBiznes konto: Proste , Start, Standard, Komfort, Premium

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

5 zł

Opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi Posiadacza 

0 zł

Opłata za przelew zewnętrzny 

1,5 zł

Opłata za przelew SEPA  

Internet

1,5 zł

BOK 

4 zł

Placówka

10 zł

Miesięczna opłata za kartę debetową

5 zł

do mKonto: e-BUSINESS CLASS, BUSINESS CLASS, BUSINESS MEDICUS, FIRST CLASS (Taryfa: uproszczona księgowość), mPakiet (Taryfa: Transport), mPakiet (Taryfa: Handel i Usługi)

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

10 zł

Opłata za przelew wewnętrzny pomiędzy rachunkami firmowymi Posiadacza 

0 zł

Miesięczna opłata za kartę debetową

0 zł  / 5 zł

 

Pozostałe opłaty

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

Internet

BOK 

Placówka

1. Przelewy w złotych polskich, wykonywane poza pakietem darmowych przelewów

a) opłata za przelew wewnętrzny  pomiędzy rachunkami firmowymi Posiadacza

0 zł

4 zł

10 zł

b) dokonanie przelewu wewnętrznego 

0 zł /1,5 zł

4 zł

10 zł

c) dokonanie przelewu ekspresowego

10 zł

n/d

n/d

d) dokonanie przelewu SORBNET

40 zł

e) dokonanie przelewu do ZUS i Urzędu Skarbowego

0 zł

4 zł

10 zł

2. Przelewy w walucie obcej

a) dokonanie przelewu SWIFT

0,35% kwoty przelewu min. 25 zł, max. 200 zł

b) dokonanie przelewu walutowego wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym niż 1140 2004 lub 1140 2017

5 zł

c) dokonanie przelewu wewnętrznego, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004 lub 1140 2017

0 zł

4 zł

10 zł

3. Usługa mTransfer

a) opłata za rejestrację usługi mTransfer

5 zł

n/d

n/d

b) opłata za modyfikację usługi mTransfer

5 zł

n/d

n/d

c) miesięczna opłata za korzystanie z usługi mTransfer

5 zł

d) opłata za przelew przychodzący mTransfer

2% wartości przelewu, min. 0,01 zł

4. Transakcje BLIK

0 zł

5. Inne czynności

a) polecenie zapłaty/zlecenia stałe (utworzenie, aktualizacja, odwołanie, realizacja)

0 zł

b) miesięczna opłata za aktywną usługę raportów w formacie MT940 dla jednego rachunku

50 zł

6. Obsługa gotówkowa w placówce mBanku

a) wpłata  / wypłata  gotówkowa w formie otwartej 

n/d

 

 

 

 

 

 

 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł

b) wpłata  / wypłata  gotówkowa w formie zamkniętej 

0,5% od kwoty transakcji, nie mniej niż 9 zł

c) opłata za bezpieczną kopertę do wpłat gotówkowych w formie zamkniętej  1 zł

d) niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu

0,5% od kwoty niezrealizowanej transakcji, nie mniej niż 9 zł

e) przeliczanie bilonu:

- w kasie:

do 20 szt. (dziennie)

od 21 do 50 szt. (dziennie)

od 51 do 100 szt. (dziennie)

pow. 100 szt. (dziennie)

 

 

0 zł

10 zł

20 zł

2% min. 30 zł

7. Wpłaty we wpłatomatach

a) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci mBanku, Planet Cash, Cashline

0 zł

b) wpłata gotówkowa we wpłatomatach sieci Euronet

0,2 % min. 2 zł

Zobacz też:

 

Taryfa opłat i prowizji w PDF

 

Karty do rachunków
Visa

 

Karty do rachunków
Mastercard