Dokumenty potrzebne do otworzenia konta firmowego

 •  

  Fundacje

   • aktualny wypis/wydruk z KRS
   • akt założycielski o ustanowieniu fundacji
   • statut
 •  

  Wspólnota mieszkaniowa

   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
   • uchwała właścicieli lokali wyrażającej zgodę na zawarcie Umowy oraz udzielającej członkom zarządu pełnomocnictwa do jej zawarcia
 •  

  Kościół, związek wyznaniowy, parafia

   • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
   • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
   • odpis powiadomienia o utworzeniu danej jednostki organizacyjnej
   • dokument potwierdzający uprawnienia dane osoby do reprezentacji