Konta - pytania i odpowiedzi

 •  

  W jaki sposób mogę zamknąć rachunek w mBanku?

  • By zamknąć rachunek w mBanku należy zadzwonić na mLinię. Jeśli zamierzasz zamknąć jeden z wielu rachunków, które posiadasz w mBanku, wystarczy dyspozycja ustna przekazana operatorowi. Jeśli zamykasz swój jedyny rachunek lub wszystkie, wówczas koniecznym jest pisemne wypowiedzenie umowy.

 •  

  Jak często będę otrzymywać wyciąg do mojego rachunku (rachunków) w mBanku?

  • Wyciągi drogą elektroniczną oraz papierową wysyłane są do klientów raz w miesiącu.
   Jeżeli jednak nie wykonałeś w danym miesiącu żadnej operacji na rachunku i jego saldo nie uległo zmianie, nie otrzymasz w tym miesiącu wyciągu.

   mBank przesyła wyciągi tylko wówczas, gdy nastąpi zmiana stanu rachunku (rachunków).

   Jest to zgodne z zapisami w umowie.

 •  

  W jakie konto mogę przekształcić mBiznes konto Start po 12 miesiącach?

  • mBiznes konto Start możesz przekształcić w jedno z trzech konto firmowych:

   • mBiznes konto Standard – konto firmowe za 0 zł ,dedykowane dla firmo prowadzących uproszczoną księgowość.
   • mBiznes konto Komfort – konto firmowe dla wszystkich działalności z pakietem 20 przelewów.
   • mBiznes konto Premium – konto firmowe dla wszystkich działalności z pakietem 50 przelewów.

   Jeżeli samodzielnie nie wybierzesz jednego z tych kont, mBiznes konto Start samoistnie przekształci się po 12 miesiącach w odpłatne mBiznes konto Komfort.

 •  

  Jak zaktualizować numer mojego rachunku firmowego w CEIDG?

  • Po otwarciu rachunku firmowego możesz skorzystać z bezpłatnej aktualizacji swojego wpisu w rejestrze CEIDG.

   W celu aktualizacji numeru rachunku bankowego należy wypełnić pozycję 28 w formularzu CEIDG-1. wypełniając formularz należy podać wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   Przedsiębiorca musi uzupełnić następujące dane:

   • kraj siedziby banku – Polska
   • pełną nazwę banku (oddziału) – mBank S.A.
   • nazwę posiadacza rachunku,
   • numer rachunku – numer rachunku firmowego w mBanku

   Jeśli przedsiębiorca złoży formularz, to o aktualizacji dowiedzą się również inne organy: urząd skarbowy, GUS, a także ZUS.

   Na wskazany rachunek będą dokonywane między innymi ewentualne zwroty nadpłaty podatku dochodowego.

 •  

  Ile rachunków firmowych mogę posiadać?

  • W mBanku możesz posiadać tylko jeden rachunek firmowy, zwany rachunkiem bieżącym. Do wybranego mBiznes konta, niezależnie czy jest to mBiznes konto Start, Standard, Komfort, czy Premium, możesz posiadać do 50 rachunków pomocniczych włącznie.

 •  

  Jacy przedsiębiorcy mogą otworzyć rachunek firmowy w mBanku?

  • Nasza oferta skierowana jest do:

   • firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
   • spółek cywilnch
   • spółek jawnych
   • spółek partnerskich
   • spółek z o.o.
   • spółek komandytowych
   • fundacji
   • stowarzyszeń rejestrowch
   • spółek z o.o. w organizacji
   • stowarzyszeń zwykłych
   • spółdzielni
   • wspólnot mieszkaniowych
   • publicznych szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych
   • niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych
   • kościołów i związków wyznaniowych
 •  

  Jak zaktualizować dane firmy w mBanku?

  • Zmianę danych Twojej firmy możesz dokonać poprzez złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym.  W celu zminimalizowania formalności, wniosek zawiera pełny katalog danych firmy przeznaczonych do zmiany. 

   Aby dokonać aktualizacji danych wystarczy po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego mBanku wybrać: Pomoc → Załatw swoje sprawy → Zmień dane.

   W przypadku zmiany nazwy firmy, siedziby firmy, numeru REGON, numeru KRS, bank samodzielnie weryfikuje ich poprawność we właściwych rejestrach internetowych (CEIDG/KRS). Po pozytywnej weryfikacji, aktualizacja w systemie mBanku nastąpi maksymalnie następnego dnia roboczego.

   Aktualizacja pozostałych danych firmy poprzez serwis transakcyjny odbywa się w czasie rzeczywistym.

   Analogicznie, powyższe zmiany możesz dokonać również za pośrednictwem mLini, w tym numer telefonu firmy.

 •  

  Czym jest IBAN?

  • IBAN (International Bank Account Number) - to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. Numer IBAN wprowadzony został na mocy regulacji 2560/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o płatnościach transgranicznych z dnia 19 grudnia 2001 roku.

   Zlecając przelew do beneficjenta w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii (tzw. płatności transgraniczne) należy podawać numer rachunku beneficjenta w formacie zgodnym ze standardem IBAN oraz kod BIC banku beneficjenta. W przypadku braku tych danych, zleceniodawca zostaje obciążony kosztami związanymi z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności przez bank beneficjenta.

 •  

  Po jakim kursie przeliczane są kwoty przelewów zagranicznych, przychodzących do mBanku?

  • Zamiana waluty obcej na złotówki następuje po kursie kupna mBanku z dnia „daty waluty” podanej na przelewie z banku zagranicznego i z tą samą datą pieniądze trafiają na Twój rachunek. Zasada ta nie dotyczy przelewów, które dotrą do mBanku później niż wskazana „data waluty”. Wówczas przeliczenie nastąpi po kursie kupna z dnia wpływu przelewu do mBanku, a pieniądze trafiają na Twój rachunek tego samego dnia.

 •  

  Etapy zawarcia umowy w formie elektronicznej, w której Twoją tożsamość potwierdzi doradca

  •  

    

   Etapy zawarcia umowy w formie elektronicznej, w której Twoją tożsamość potwierdzi doradca

   Składasz Wniosek

   Wniosek składasz na naszej stronie internetowej. Możesz to zrobić samodzielnie lub razem z naszym doradcą.

    

   Wraz z Wnioskiem składasz nam ofertę zawarcia Umowy. To oświadczenie składa się z dwóch powiązanych ze sobą ofert, które dotyczą:

   • sposobu w jaki podpiszemy z Tobą umowę o rachunki (forma elektroniczna), oraz
   • zawarcia przez Ciebie umowy o rachunki (dalej jako Umowa).

    

   Sprawdzamy Twoją tożsamość

   Zanim przystąpimy analizy Wniosku, musimy potwierdzić Twoją tożsamość. Zrobimy to przez naszego doradcę.

    

   Możemy poprosić o dokument tożsamości oraz inne dokumenty potwierdzające prawdziwość danych, które przekazałeś.

   Podpisujemy/akceptujemy

   Umowę

   • Doradca przed złożeniem Wniosku zweryfikuje twoją tożsamość.
   • Wraz z Wnioskiem składanym razem z doradcą wyświetlimy Ci Umowę.

    

   Złożenie Wniosku i zarazem złożenie oferty zawarcia Umowy zatwierdzasz hasłem jednorazowym, które otrzymasz od nas smsem.

    

   Jeśli podasz:

   • nieprawidłowe hasło jednorazowe bądź
   • postąpisz niezgodnie z informacjami wskazanymi na Wniosku

   będziemy mogli przerwać proces składania Wniosku i zawarcia Umowy.

    

   O tym, czy przyjęliśmy Twoją ofertę zawarcia Umowy poinformujemy Cię e-mailem po potwierdzeniu Twojej tożsamości.

    

   Po zawarciu Umowy otrzymasz ją w formie elektronicznej wraz z Potwierdzeniem otwarcia Rachunku.

    

   Umowę zawieramy w języku polskim. Jej pełna nazwa to Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla firm.

    

 •  

  Etapy zawarcia umowy w formie elektronicznej w serwisie transakcyjnym

  •  

    

   Etapy zawarcia umowy w formie elektronicznej w serwisie transakcyjnym

   Składasz Wniosek

   Wniosek składasz na naszej stronie internetowej, w serwisie transakcyjnym lub BOK.

    

   Dokumenty, które są integralną częścią Umowy udostępnimy Ci w formie plików pdf:

   • podczas składania Wniosku - gdy robisz to na naszej stronie internetowej lub w serwisie transakcyjnym,
   • razem z Umową, którą prześlemy za pośrednictwem serwisu transakcyjnego - gdy Wniosek składasz w BOK.

    

   Sprawdzamy Twoją tożsamość

   Zanim złożysz Wniosek, potwierdzimy Twoją tożsamość.

    

   Zrobimy to w taki sam sposób w jaki sprawdzamy ją, gdy chcesz złożyć dyspozycję dotyczącą Rachunku (np. wykonać przelew).

   Podpisujemy/akceptujemy

   Umowę

   Jeśli zaakceptujemy Twój Wniosek przesyłamy Umowę za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.

   • Warunki Umowy stanowią ofertę zawarcia Umowy, zgodnie z tymi warunkami. Przesyłamy je jako komunikat w serwisie transakcyjnym. Wskazujemy przy tym ile dni są one ważne. Dajemy Ci w ten sposób czas do namysłu.
   • Dane zawarte w komunikacie to dane identyfikujące Bank.
   • Ofertę zawarcia Umowy możesz przyjąc w terminie, który Ci wskazaliśmy i w brzmieniu zaproponowanym przez Bank. Nie możesz wprowadzać zmian do oferty.

    

   Umowę zatwierdzasz:

   • hasłem jednorazowym lub numerem PIN do aplikacji mobilnej
   • zaznaczając opcję zawarcia Umowy zgodnie z informacjami przekazywanymi w serwisie transakcyjnym

    

   Zawarcie Umowy wspólnej następuje z chwilą jej akceptacji przez ostatniego z Posiadaczy Rachunku.

    

   Jeśli podasz:

   • nieprawidłowe hasło jednorazowe lub numeru PIN do aplikacji mobilnej bądź
   • postąpisz niezgodnie z informacjami wskazanymi w serwisie transakcyjnym,

   będziemy mogli zablokować ten kanał dostępu lub przerwać proces zawarcia Umowy.

    

   Po zawarciu Umowy otrzymasz od nas, w formie elektronicznej Potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z Potwierdzeniem otwarcia Rachunku.

    

   Umowę zawieramy w języku polskim. Jej pełna nazwa to Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla firm.