Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej - pytania i odpowiedzi

 •  

  Co muszę zrobić po zmianie formy prawnej działalności gospodarczej?

  • Po zmianie formy prawnej działalności gospodarczej możesz:

   1. Wypowiedzieć aktualną umowę rachunku i otworzyć nowe konto firmowe zgodnie z Regulaminem rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
    Lub
   2. Zgodnie z umową możesz korzystać z aktualnego numeru konta, gdy:

   Zmienisz

   na

   ważne informacje

   jednoosobową działalność gospodarczą

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   Dzień przekształcenia przypada na dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

    

   spółkę cywilną

    

   Warunkiem jest zawarcie umowy spółki cywilnej, w ramach której przedsiębiorcy będą kontynuowali działalność gospodarczą.

   spółkę cywilną

   spółkę jawną

    

   Warunkiem jest przekształcenie spółki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 551. Przekształcenie spółki).

   spółkę partnerską

   spółkę komandytową

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   jednoosobową działalność gospodarcza

    

   Warunkiem jest rozwiązanie lub aneks do umowy spółki cywilnej, w ramach której przedsiębiorca będzie kontynuował działalność jako jednoosobową działalność gospodarczą.

   spółkę jawną

   spółkę partnerską

    

   Warunkiem jest przekształcenie spółki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 551. Przekształcenie spółki).

   spółkę komandytową

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   spółkę partnerską

   spółkę jawną

   spółkę komandytową

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   Spółkę komandytową

   spółkę jawną

   spółkę partnerską

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

   spółkę jawną

   spółkę partnerską

   spółkę komandytową

   stowarzyszenie zwykłe

   stowarzyszenie rejestrowe