Warunki:

 • udzielany jest na okres nawet do 20 lat
 • finansowanie na zasadzie limitu odnawialnego - wpływy na rachunek bieżący pomniejszają należności z tytułu odsetek, ale nie powodują zmniejszania dostępnych środków, które mogą zostać ponownie wykorzystane
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej WIBOR3M
 • kredyt udzielany jest w złotych polskich
 • spłata kapitału nawet co 6 miesięcy (możliwe opcje to redukcja 1, 3, 6 miesięczna). Decydując się na nasze rozwiązanie nie płacisz sztywnych rat, bo koszt kredytu jest pomniejszany dzięki środkom utrzymywanym na rachunku.
 • swobodny cel kredytowania. Sam decydujesz, na co przeznaczysz uzyskane z PFB środki, bo to właśnie Ty najlepiej znasz potrzeby swojej Firmy
 • brak prowizji za gotowość (niewykorzystany limit), dlatego płacisz tylko za korzystanie z linii

 
Zabezpieczenia:

 • hipoteka na nieruchomości, osobistej i/lub komercyjnej
 • gwarancja de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

 
Środki z Linii kredytowej zabezpieczonej dla firm mogą być przeznaczone tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • zakup nieruchomości
 • inne cele, zaakceptowane przez mBank, związane z prowadzoną z działalnością gospodarczą
 • na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek lub przyznanych limitów kredytowych, udzielonych na działalność gospodarczą
 • refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie ostatnich 12 miesięcy
 • cele wymienione w powyższych punktach mogą być realizowane łącznie

 
Z kredytu nie mogą skorzystać osoby rozliczające zryczałtowany podatek dochodowy w formie Karty Podatkowej

Aby uzyskać kredyt w ramach LINII KREDYTOWEJ ZABEZPIECZONEJ DLA FIRM wystarczy:

 • prowadzić działalność gospodarczą (lub wykonywać wolny zawód) od 12 miesięcy
 • kredyt udzielany jest na 5, 10, 15 lub 20 lat
 • istnieje możliwość spłaty kapitału w okresach 3, 6 lub 12 miesięcy

 
Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy kredytowania

Aby otrzymać kredyt zabezpieczony dla firm, wystarczy:

 • prowadzić działalność gospodarczą minimum 12 m-cy
 • przedstawić dokumenty rejestrowe i finansowe
 • przedstawić zabezpieczenie i dokumenty z nim związane
 • ustalić okres kredytowania i kwotę kredytu

Wybrane opłaty i oprocentowanie

Rodzaj czynności Opłaty/prowizje

Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  

0 zł

Prowizja za udzielenie kredytu

od 2% do 4% kwoty kredytu

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu

 2% kwoty podwyższenia

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu naliczana w przypadku wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu

0%

 

Więcej informacji w naszych placówkach

na temat NOWOŚĆ Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytów firmowych

NOWOŚĆ Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń do kredytów firmowych

 • pomoc finansowa dla Ciebie i Twojej rodziny  w trudnych sytuacjach losowych
 • wygoda i oszczędność czasu – minimum formalności, nie musisz wypełniać oświadczenia o stanie zdrowia i ankiety

Przyznanie linii kredytowej zabezpieczonej dla firm uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez mBank SA. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z linią kredytową zabezpieczona dla firm są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania linii kredytowej zabezpieczonej dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Ogólnym Regulaminie kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na https://www.mbank.pl/firmy/kredyty/dlugookresowe-zarzadzanie-firma/linia-kredytowa/