Wystawiłeś fakturę i czekasz na przelew od kontrahenta?
Zamień fakturę sprzedażową na gotówkę

 

 •  

   

  Usługa faktoringu jest dostępna dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i mają w mBanku wystawiony limit faktoringowy. Dostępny limit faktoringowy możesz sprawdzić w serwisie transakcyjnym w zakładce „Faktoring”.

 

Jak to działa?

 

Wypełniasz wniosek o korzystanie z usługi w serwisie transakcyjnym

 

Wprowadzasz fakturę do systemu w serwisie transakcyjnym

 

Jeśli masz wystawiony limit faktoringowy, w ciągu 24h wartość netto za fakturę przelejmy ci na twoje konto firmowe

 

W dniu kiedy Twój kontrahent musi opłacić ci fakturę, automatycznie pobierzemy należność z Twojego konta

 

Co zyskujesz dzięki faktoringowi?

 

100 % wartości netto na fakturze, które przelejmy ci w 24h

płacisz tylko wtedy, gdy finansujesz fakturę

nie musisz nam przedstawiać dodatkowych dokumentów. Wszystko załatwisz w serwisie transakcyjnym

z którego korzystasz wtedy gdy tego potrzebujesz

Ile to kosztuje?

 

 •  

  Pobierzemy 2% od kwoty netto na fakturze, którą wystawiłeś kontrahentowi.

   

 •  

  Pobierzemy 1% za okres regresu. Regres to dodatkowy okres czasu (14 dniowy) na spłatę należności za fakturę. Włączymy go automatycznie w pierwszym dniu od dnia kiedy twój kontrahent powinien zapłacić ci za fakturę.

 

Masz możliwość samodzielnego wydłużenia czasu spłaty należności za faktury aż o 30 dni kalendarzowe. Pobierzemy wtedy od ciebie 1,5% od wartości netto na fakturze. Okres 30 dni liczy się od pierwszego dnia następującego po terminie płatności faktury.

 

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące faktoringu

 

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy

0 zł

2. Za udzielenie/podwyższenie limitu faktoringowego

Od 0% do 5% kwoty limitu

3. Prowizja za odnowienie limitu faktoringowego

2,5% kwoty odnowienia

4. Prowizja wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług faktoringowych przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyższającego limit

1,5% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu

5. Opłata za sporządzenie Aneksu do Umowy o świadczenie usług faktoringowych1

50 zł

6. Za restrukturyzację zadłużenia

100 zł

7. Wezwanie do spełnienia warunków Umowy o świadczenie usług faktoringowych

100 zł

8. Prowizja za sfinansowanie wierzytelności

2% od kwoty netto z finansowanej faktury

9. Prowizja za okres regresu

1% od kwoty netto z finansowanej faktury

10. Prowizja za wydłużenie okresu spłaty wierzytelności

1,5% od kwoty netto z finansowanej faktury

 

1 W przypadku podwyższenia kwoty limitu opłata nie jest pobierana.

2 Produkt będzie dostępny w ofercie po wcześniejszym zakomunikowaniu daty rozpoczęcia sprzedaży na stronach internetowych mBanku

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać faktoring. Szczegółowe informacje, w tym warunki udzielania i finasowania faktoringu oraz opłat związanych z faktoringiem są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Faktoringu dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie www.mbank.pl/firmy/kredyty/faktoring/

mBank wystawi  Ci limit faktoringowy jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz spełniać następujące warunki:

a) masz otwarty w Banku rachunek bieżący w złotych polskich,

b) twoja działalność gospodarcza jest aktywna i nie jest zawieszona,

c) posiadasz zdolność do spłaty limitu faktoringowego (zdolność kredytową),

d) złożysz kompletny Wniosek o limit faktoringowy,

e) podpiszesz/zaakceptujesz Umowę.