Prowadzisz firmę minimum 12 miesięcy i szukasz bezpiecznego finansowania? Sprawdź kredyt obrotowy z zabezpieczeniem BGK de minimis:

  • maksymalna kwota finansowania kredytu do 500 000 zł
  • możesz uzyskać kredyt nawet na 4 lata
  • podczas wnioskowania masz opcję uzyskania 3-miesięcznej karencji w spłacie kapitału
  • nie musisz mieć dodatkowych zabezpieczeń, bo zabezpieczenie kredytu daje Ci gwarancja de minimis

 
Co to jest gwarancja de minimis?

 

 

To jedna z form pomocy publicznej, która zabezpiecza spłatę kredytu dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców
Nie jest ona dotacją, dlatego przedsiębiorcy nie otrzymują środków finansowych na swoje konto, a jedynie zapieczenie spłaty kredytu o który się starają.

 
Korzyści:

gwarancją zabezpieczysz do 80% wartości kredytu,

nie zapłacisz nic za gwarancję na 12 miesięcy (maksymalny okres gwarancji wynosi 39 miesięcy),

nie ponosisz opłaty prowizyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego,

gwarancję zabezpieczysz wekslem in blanco z deklaracją wekslową na rzecz BGK.

 
Gdy składasz wniosek, nie możesz mieć:

wpisu w Bankowym Rejestrze Dłużników (inaczej Bankowy Rejestr Niesolidnych Klientów),

zaległości w US i ZUS/KRUS (na dzień 1 lutego 2020),

obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej).

 
Wniosek o gwarancję de minimis możesz złożyć:

 

w placówce mBanku.

Tutaj znajdziesz listę naszych placówek

lub na mLinii

801 300 800

Wymagane dokumenty dla BGK oraz aneks do umowy kredytowej podpiszesz tylko w placówce.

Jeśli masz pytania chętnie odpowie na nie doradca w placówce lub na mLinii. Możesz złożyć również wniosek kontaktowy, oddzwonimy do Ciebie.

 
Najważniejsze opłaty i prowizje dotyczące kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją BGK znajdziesz poniżej:

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Za rozpatrzenie wniosku

0 zł

2. Za udzielenie kredytu

Od 0% do 5% kwoty kredytu

3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu

0,25% od kwoty wcześniejszej spłaty, min. 100 zł

4. Za wcześniejszą (całkowitą) spłatę kredytu z Ubezpieczeniem Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm

0 zł

5. Opłata za sporządzenie Aneksu

0,2% od kwoty pozostałej do spłaty, min. 200 zł

6. Promesa/zaświadczenie o zdolności kredytowej

Max. 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł

7. Za Ubezpieczenie spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm w zakresie poważnego zachorowania, operacji chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku (opłata płatna jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) (dla wniosków złożonych do 30.06.2014 r.)

0,15% x liczba miesięcy kredytu x kwota kredytu

(z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

8. Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Krótkoterminowego dla Firm (dla wniosków złożonych od 1.07.2014 r.)

0,15% x liczba miesięcy kredytu x łączna kwota kredytu (z wyłączeniem kwoty kredytowanej opłaty za niniejsze ubezpieczenie)

9. Wezwanie Kredytobiorcy do spełnienia warunków umowy kredytowej

100 zł

10. Za restrukturyzację zadłużenia

500 zł

11. Za zawiadomienie o niedopłacie

10 zł

12. Przejęcie długu

100 zł – 500 zł

 

Nota prawna

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową będziesz mógł otrzymać kredyt obrotowy zabezpieczony gwarancją BGK de minimis. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem obrotowym zabezpieczonym gwarancja BGK de minimis, są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Tabeli stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie udzielania kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na  https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/interaktywna/fir/kredyty/kredyt-obrotowy-zabezpieczony-gwarancja-bgk/