Kredyt hipoteczny - pytania i odpowiedzi

  •  

    Dlaczego bank wymaga ponownego zawarcia umowy cesji (zwykłej lub ramowej)?

    • W przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanej zwykłej umowy cesji wymagane jest ponowne zawarcie z bankiem umowy cesji. Korzyści z zawarcia ramowej umowy cesji praw z umów ubezpieczenia są następujące: ramowa umowa cesji obowiązuje w całym okresie kredytowania; umowa obejmuje wszystkie polisy wystawione do tej samej nieruchomości niezależnie od wybranego ubezpieczyciela; w ramach zawartej umowy bank samodzielnie zawiadomi ubezpieczyciela o cesji, gdy na polisie nie będzie zamieszczonej adnotacji o cesji na rzecz mBanku S.A. – zgodnie z obowiązującą TPiO. W przypadku konieczności zawarcia umowy cesji skontaktuj się z doradcą.