Informujemy, że firmy, które nie dostarczyły dokumentów potwierdzających umocowanie mogą to jeszcze zrobić. Sposób potwierdzenia umocowania jest opisany na stronie www, gdzie jest również dostępny wniosek.

Zapoznaj się z komunikatem PFR w sprawie dostarczania dokumentów poświadczających umocowanie.

Jak przygotować się do wniosku o umorzenie?

 •  

  Mikrofirma

   • Zweryfikuj na umowie subwencji swoje oświadczenia dotyczące zatrudnienia, które podałeś składając wniosek o subwencję finansową.
   • Zweryfikuj  średnią liczbę pracowników z wyłączeniem właściciela. Sprawdź okres (średnie zatrudnienie) 12 pełnych miesięcy kalendarzowych i porównaj do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej (warunek podlega badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej).
   • Sprawdź powyższe dane o zatrudnieniu na koncie swojej firmy w ZUS.
   • Firmy, z co najmniej jednym z 54 kodów PKD (wykaz tych kodów PKD znajdziesz w regulaminie) po spełnieniu warunków formalnych będą mogły skorzystać z 100% umorzenia subwencji.
   • Potrzebujesz więcej informacji? Weź udział w szkoleniu PFR na temat rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm.
 •  

  Małe i średnie przedsiębiorstwo

   • Zweryfikuj na umowie subwencji swoje oświadczenia dotyczące zatrudnienia, które podałeś składając wniosek o subwencję finansową.

   • Zweryfikuj średnią liczbę pracowników z wyłączeniem właściciela. Sprawdź okres 12 pełnych miesięcy kalendarzowych i porównaj do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej (warunek podlega badaniu na koniec 12. miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej).

    Średnią liczbę pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych liczy się od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Natomiast średnią stanu zatrudnienia w 2019 r. oblicza się jako średnią z liczby pracowników na 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r.
   • Sprawdź powyższe dane dotyczące zatrudnienia na koncie swojej Firmy w ZUS.
   • Zweryfikuj skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy, licząc od pierwszego miesiąca, w którym odnotowałeś stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja.

    W zależności od formy działalności oraz właściwego dla danego Beneficjenta sposobu rozliczania poprzez skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym MŚP odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym została podjęta Decyzja PFR o przyznaniu subwencji finansowej, należy rozumieć:
    1. dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe – to odzwierciedlona w rachunku zysków i strat strata na sprzedaży z wyłączeniem kosztów amortyzacji;
    2. dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiadającą kwocie wykazanej straty;
    3. dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie – stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży.

   • Sprawdź w US powyższe dane o skumulowanej stracie gotówkowej.
   • Firmy, z co najmniej jednym z 54 kodów PKD (wykaz tych kodów PKD znajdziesz w regulaminie) po spełnieniu warunków formalnych będą mogły skorzystać z 100% umorzenia subwencji.
   • Potrzebujesz więcej informacji? Weź udział w szkoleniu PFR na temat rozliczania i umarzania subwencji dla MŚP.

.

Jak złożyć wniosek o umorzenie?

1. Wniosek o umorzenie subwencji znajdziesz w naszym serwisie transakcyjnym 10 dni przed rocznicą wypłaty subwencji finansowej. Datę wpływu subwencji znajdziesz w historii konta firmowego w mBanku – w ten sposób już dziś możesz przewidzieć, kiedy Twój wniosek będzie gotowy do złożenia. Formularz wniosku będzie wstępnie uzupełniony przez PFR i dostępny wyłącznie do odczytu (aż do dnia, w którym przypada rocznica wypłaty subwencji). Otwórz formularz i zweryfikuj czy wszystko się zgadza w wypełnionych polach wniosku.

 

2. Od dnia, w którym przypada rocznica wypłaty subwencji finansowej przez kolejne 10 dni roboczych, formularz umorzenia subwencji będziesz mógł edytować, uzupełniać i zmieniać. Przejdź i sprawdź wszystkie pola, uzupełnij brakujące oraz w razie potrzeby skoryguj dane i oświadczenia.

 

3. Po sprawdzeniu wniosku wyświetlimy Ci do zatwierdzenia formularz oświadczenia o umorzeniu. Złożenie formularza i wniosku potwierdzimy mailem i w serwisie transakcyjnym w wiadomościach udostępnimy Ci zatwierdzony i podpisany przez Ciebie formularz oświadczenia o umorzeniu subwencji.

 

4. Po tym kroku, wniosek Twojej firmy o umorzenie subwencji przekażemy do PFR. W ciągu 10 dni roboczych PFR podejmie ostateczną decyzję o kwocie umorzenia.

 

5. O decyzji PFR powiadomimy Cię mailowo. W serwisie transakcyjnym w wiadomościach znajdziesz także formularz decyzji PFR. Wraz z tą decyzją otrzymasz harmonogram spłat pozostałej kwoty subwencji (jeśli umorzenie jest mniejsze niż 100% wypłaconej subwencji).

 

6. Może się zdarzyć, że PFR będzie potrzebował więcej niż 10 dni roboczych na wydanie decyzji o umorzeniu. W takim przypadku otrzymasz informację, że decyzja zostanie wydana później wraz powodem wstrzymania się PFR od wydania decyzji.

.

Masz problem z wypełnieniem wniosku?

Skontaktuj się z infolinią księgową pod numerem 22 100 45 43, codziennie od 9-17

Jak będzie przebiegać spłata pozostałej kwoty subwencji po umorzeniu?

 1. Spłata pozostałej po umorzeniu kwoty subwencji będzie rozłożona na 24 nieoprocentowane raty.
 2. Wraz z harmonogramem spłat otrzymasz indywidualny rachunek do spłaty subwencji.
 3. Spłata rat subwencji będzie następować 25 dnia każdego miesiąca. Jeśli 25 dzień miesiąca przypadnie na dzień wolny, spłata nastąpi w następnym dniu roboczym.
  Uwaga! Nie będziemy pobierać automatycznie rat z Twojego rachunku bieżącego w mBanku. Musisz sam pamiętać o przelewaniu w odpowiednim terminie środków na spłatę raty lub dla wygody możesz zaplanować zlecenie stałe na cały okres spłaty.
 4. Jeśli nie spłacisz raty w terminie będziemy zobowiązani naliczyć na rzecz PFR odsetki ustawowe.
 5. Jeśli będziesz zalegać ze spłatą więcej niż dwóch rat subwencji, bank będzie zobowiązany przekazać Twoją subwencję do windykacji bezpośrednio do PFR.
 6. W okresie spłaty subwencji będziesz mieć dostęp do aktualnego harmonogramu w naszym serwisie transakcyjnym.
 7. W okresie spłaty subwencji zobowiązany jesteś do utrzymania rachunku bieżącego, na który otrzymałeś subwencję i z którego spłacasz nieumorzoną część subwencji.

  

Obejrzyj
webinarium z ekspertami PFR na temat rozliczania i umarzania subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0

Chcesz wiedzieć więcej? Zarezerwuj miejsce na szkoleniu PFR dotyczącym zasad rozliczania i umarzania subwencji. Spotkania odbywają się online, link do zapisów znajdziesz tutaj.