Jeśli otrzymałeś całą kwotę subwencji lub niższą niż ta, o którą wnioskowałeś, możesz odwołać się od decyzji PFR.

 1. Odwołanie złóż między 1 lutego 2021 r. a 31 marca 2021 r. w tym samym banku, w którym złożyłeś wniosek.
 2. Możesz złożyć tylko dwa odwołania, każde kolejne PFR odrzuci bez rozpatrzenia.
 3. Odwołanie może złożyć inna osoba upoważniona niż ta, która złożyła wniosek.
 4. Proces wypłaty kwoty subwencji finansowej na podstawie odwołania przebiega tak samo, jak proces wypłaty subwencji finansowej na podstawie wniosku.
 5. Jeśli otrzymałeś decyzję negatywną, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek.
 6. Zanim odwołasz się od decyzji PFR:
  • wyjaśnij z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w ich rejestrach z tymi, które wpisałeś we wniosku o subwencję,
  • upewnij się, że dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
 7. Jeśli odwołujesz się od decyzji PFR, we wniosku odwoławczym nie będziesz mógł zmienić:
  • danych rejestrowych tj. nazwa, NIP, REGON
  • numeru KRS (jeśli dotyczy)
  • typu wybranego wcześniej przedsiębiorstwa (mikrofirma lub MSP)
  • numeru wskazanego wcześniej rachunku do obsługi subwencji

Sprawdź także

Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR?

Pytania i odpowiedzi

Nie możesz skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Program Tarcza Finansowa PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

Nota prawna

To nie jest oferta. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie dotyczy produktów i usług mBanku S.A.

Wsparcia finansowego  (subwencji finansowej) w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR udziela Polski Fundusz Rozwoju S.A. Zasady i warunki otrzymania oraz zwrotu wsparcia określa Polski Fundusz Rozwoju S.A.

mBank S.A. nie gwarantuje, że informacje zawarte w materiale są kompletne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://pfr.pl/tarcza20