Twoja firma może więcej! Wybierz kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK na dodatkowe wydatki lub rozwój firmy.

Złóż wniosek i zyskaj:

 • 0 zł prowizji za udzielenie i 0% prowizji od zaangażowania 5,3% od 50 000 zł

 • 0 zł prowizji od zaangażowania

 • zabezpieczenie do 60% wartości kredytu - podpisujesz weksel in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego i dzięki temu dysponujesz Twoim majątkiem bez obciążeń

 • 0,5% opłaty prowizyjnej BGK od kwoty gwarancji co rok

 • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty limitu, np. jeśli limit wynosi
  30 000 zł, a Ty wydasz z tego 20 000 zł, to odsetki naliczymy tylko od tej wydanej kwoty

 • limit odnowi się automatycznie po 3 latach korzystania na kolejne
  12 miesięcy

 • minimum formalności – wszystkie dopełniasz w banku bez konieczności wizyty w BGK

To szybki i łatwy dostęp do dodatkowych pieniędzy.

Pomoże Ci on elastycznie zarządzać potrzebami gotówki dla rozwoju firmy

 
Jak działa gwarancja de minimis BGK.

 
Złóż wniosek tak jak Ci wygodnie

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wypełnij wniosek o kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK:

Złóż wniosek w placówce lub zostaw kontakt - oddzwonimy do Ciebie Otrzymasz listę dokumentów potrzebnych do wydania decyzji kredytowej.  

Sprawdź, o jakie dokumenty możemy Cię poprosić.

Potrzebne dokumenty dostarczysz do wybranej placówki lub załączysz je wygodnie online za pomocą dedykowanego wniosku, do którego link otrzymasz od nas w e-mail’u.

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzjęUmowę podpiszesz w wybranej placówce. Pieniądze trafią na Twoje konto firmowe. Pamiętaj o dostarczeniu oryginałów dokumentów gwarancji BGK do placówki.

Jeśli jesteś wspólnikiem w spółce cywilnej, wspólnikiem lub reprezentantem w spółce jawnej lub partnerskiej lub jesteś reprezentantem w spółce z o.o.:

Złóż wniosek w placówce. Listę dokumentów potrzebnych do wydania decyzji kredytowej otrzymasz od nas w e-mail’u - Sprawdź, o jakie dokumenty możemy Cię poprosić.

Potrzebne dokumenty dostarczysz do wybranej placówki lub załączysz je wygodnie online za pomocą dedykowanego wniosku, do którego link otrzymasz od nas w e-mail’u.

Rozpatrzymy Twój wniosek i wydamy decyzjęUmowę podpiszesz w wybranej placówce. Pieniądze trafią na Twoje konto firmowe. Pamiętaj o dostarczeniu oryginałów dokumentów gwarancji BGK do placówki.

Sprawdź, czy przygotowaliśmy ofertę specjalną

Jeśli na konto firmowe w mBanku wpływają pieniądze od kontrahentów, prawdopodobnie przygotowaliśmy ofertę specjalną.

Oferta specjalna to wyliczona przez bank kwota kredytu, którą firma lub spółka może otrzymać bez dokumentów.

Znajdziesz ją po zalogowaniu się na konto firmowe:

 • w serwisie transakcyjnym w zakładce Produkty→ Finansowanie → Nowe finansowanie

 • w aplikacji w zakładce Produkty → Kredyty

 • lub w okienku obok konta firmowego

Jeśli nie ma oferty specjalnej lub nie prowadzisz konta firmowego w mBanku, otrzymasz od nas w e-mail’u listę potrzebnych dokumentów oraz link, za pomocą którego dostarczysz je online - sprawdź, o jakie dokumenty możemy cię poprosić.

Rodzaj czynności

Opłaty/prowizje

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

0 zł

2. Za udzielenie/podwyższenie kredytu w rachunku bieżącym 

od 0% do 8% kwoty kredytu

3. Prowizja za odnowienie kredytu

3% kwoty odnowienia

4. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu 

0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu

3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu

 

1,8% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana przy wykorzystaniu mniejszym niż 50% przyznanego limitu 

Masz pytania?

 •  

  Na jaki okres mogę otrzymać gwarancję?

  • Sama gwarancję otrzymujesz maksymalnie na okres 39 miesięcy. Maksymalny okres kredytowania wynosi 48 miesięcy. Jeśli twój okres kredytowania jest równy bądź mniejszy niż 39 miesięcy to wtedy cała kwota kredytu jest objęta gwarancja de minimis BGK.

 •  

  Czy mogę spłacić kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją BGK przez końcem umowy?

  • Możesz wypowiedzieć umowę kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, natomiast poniesiesz koszty w postaci odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu. Jeśli wypowiesz umowę w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK poniesiesz koszt prowizji za wypowiedzenie umowy kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK w wysokości 2% kwoty przyznanego limitu kredytu.

Promocja „Wiosenna promocja na kredyt firmowy”

To nie jest oferta. Jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, będziesz mógł otrzymać kredyt. Oferta specjalna to wyliczona przez bank na podstawie dotychczasowej współpracy klienta z mBankiem kwota kredytu, którą możesz otrzymać bez dokumentów. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z kredytem w rachunku bieżącym, kredytem w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytem obrotowym, kredytem obrotowym z gwarancją de minimis BGK, pożyczką dla firm lub ekopożyczką oraz Promocją „Wiosenna promocja na kredyt firmowy” są określone w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm, Tabeli stóp procentowych dla firm, Regulaminie pożyczki dla firm, Regulaminie kredytu obrotowego dla firm, Regulaminie udzielania kredytu w rachunku bieżącym dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „ekopożyczka dla firm”, Regulaminie Promocji „Wiosenna promocja na kredyt firmowy”, dostępnych na stronach  https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/,

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyt-obrotowy/,

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/kredyt-w-rachunku/,

https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/kredyty/pozyczka/,

https://www.mbank.pl/firmy/promocje/ekopozyczka.

Promocja „Wiosenna promocja na kredyt firmowy” (dalej Promocja) trwa od 17.04.2024 r. do 06.05.2024 r. i dotyczy udzielania kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytu obrotowego, kredytu obrotowego z gwarancją de minimis BGK, pożyczki dla firm lub ekopożyczki dla firm (zwanych dalej Kredytem firmowym) na promocyjnych warunkach, takich jak:
a) 0% prowizji za udzielenie kredytu firmowego
b) 0% prowizji od zaangażowania przy kredycie w rachunku bieżącym, kredycie w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
c) 5,3% marży banku dla kredytu w rachunku bieżącym, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK, kredytu obrotowego, kredytu obrotowego z gwarancją de minimis BGK, pożyczki dla firm
d) 4,3% marży banku przy ekopożyczce dla firm
e) 3% prowizji za odnowienie kredytu w rachunku bieżącym dla firm, kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
f) zmienna stopa procentowa oparta o stałą marżę banku wskazaną powyżej w punktach c) i d) oraz zmienna stawka bazowa WIBOR 3M obowiązująca w banku wynosząca 5,85% z dnia 28.02.2024 r.
W promocji mogą uczestniczyć rezydenci, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jednoosobowo lub będący wspólnikami w spółce cywilnej, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwani dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) złożą wniosek w terminie od 17.04.2024 r. do 06.05.2024 r. o kredyt firmowy na minimalną kwotę kredytu firmowego wynoszącą 50 000 zł według zasad i warunków przyznawania kredytów firmowych w Banku, przy czym przez złożenie wniosku o kredyt firmowy w banku rozumie się jego zarejestrowanie w systemie banku
b) w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku w okresie promocji nie został zamknięty kredyt w rachunku bieżącym udzielony Uczestnikowi promocji
c) złożony wniosek o kredyt firmowy nie dotyczy podwyższenia kwoty kredytu w rachunku bieżącym i kredytu w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis BGK
d) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie kredytu firmowego oraz podpiszą umowę kredytową.

 

Rozmowa wideo


Rozmowa audio

Rozmowa czat