Przejrzysta i intuicyjna bramka płatności

Doświadczenie w pracy nad produktami bankowymi pozwoliło nam stworzyć proste i intuicyjne narzędzie.

Dzięki systemowi płatności paynow kupujący w Twoim sklepie internetowym zapłacą przelewem online, kartą płatniczą lub BLIKiem, a pieniądze szybko trafiają na Twoje konto.


Cennik paynow

paynow to system płatności online, który oferuje atrakcyjną prowizję od transakcji bez konieczności negocjacji i deklarowanej kwoty obrotu oraz aktywację bez opłat.


0 zł opłaty za aktywację usługi


0% prowizji - zawrzyj umowę o paynow od 1 lutego – 30 kwietnia 2021 r. i nie płać prowizji od transakcji przez 3 miesiące od daty zawarcia umowy*

Zarządzanie poprzez serwis transakcyjnyNie musisz wymyślać nowego loginu i hasła. Zaloguj się w taki sam sposób, jak do konta firmowego i zyskaj:

 •  

  dostęp do historii transakcji i wypłaty środków,

 •  

  możliwość zwrotu środków na konto kupującego,

 •  

  szybkie i proste dodanie kolejnego sklepu do naszego systemu płatności online.

Integracja z paynow

Zadbaliśmy o to, aby integracja z systemem płatności online była łatwa i szybka.

Integracja z REST API - przejdź do dokumentacji

 

Co Twój sklep zyskuje z paynow?

Twoi klienci zapłacą tak, jak im wygodnie – BLIKiem, przelewem online lub kartą płatniczą. A pieniądze mogą wpłynąć od razu na Twoje konto (dotyczy płatności BLIK i przelewem online).

które gwarantuje mBank - masz jeden login i hasło do bramki płatności i konta firmowego.

statusy transakcji sprawdzisz w serwisie transakcyjnym mBanku, a także dokonasz zwrotu na konto kupującego w razie potrzeby

zarówno bramka, jak i Twój panel do obsługi są dostosowane do urządzeń mobilnych, więc wszystko możesz zrealizować za pomocą telefonu.

zarówno przy integracji bramki ze sklepem, jak i w trakcie jej użytkowania.

ze wszystkimi formalnościami poradzisz sobie online bez wychodzenia z domu.

przygotowaliśmy wtyczki do głównych platform internetowych, które zapewnią szybką i prostą integrację bramki ze sklepem. Płatności przyjmiesz już tego samego dnia, w którym podpiszesz z nami umowę.


Zarabiaj na polecaniu bramki paynow


Sprawdź nasz program partnerski


więcej


Nie masz konta firmowego?

Do korzystania z bramki płatniczej paynow konieczne jest posiadanie konta firmowego w mBanku. Zakładając konto firmowe w mBanku zyskujesz gwarancję niezmienności ceny przez 24 miesiące:

otwarcie prowadzenie konta

internetowe przelewy krajowe w PLN

internetowe przelewy w PLN do UE

bankomaty mBanku Planet Cash Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa (dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)

Dodatkowo możesz otworzyć mBiznes konto pomocnicze i przez 2 lata nie zapłacisz nic za prowadzenie rachunku pomocniczego, pakiet 10 przelewów internetowych w PLN miesięcznie oraz wpłaty we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski.


Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Czy mogę podpisać umowę online?

  • Złożenie podpisu w formie elektronicznej jest możliwe, o ile prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki z o.o. Dla innych form prawnych zapraszamy do wizyty w placówce.

 •  

  Czy mogę dokonywać zwrotu płatności?

  • Tak, zwrotu płatności do kupującego możesz wykonać bezpośrednio z serwisu transakcyjnego. Wejdź w szczegóły wybranej płatności i w łatwy sposób zleć zwrot środków do kupującego.

* Nota prawna

To nie jest oferta.

Promocja ,,paynow za 0zł na 3 miesiące”  trwa od 01.02.2021 r. do 30.04.2021 r.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy  spełnią następujące warunki 1) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o usługę Integratora Płatności paynow za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 80,

2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki otrzyma promocyjne warunki cenowe, na okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowa o świadczenie usługi Integratora Płatności paynow dla firm, wynoszące 0% prowizji od transakcji dokonanej w sklepie internetowym Uczestnika Promocji za pośrednictwem usługi paynow.

Po zakończeniu ww. okresu 3 miesięcy, pobierane są opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. dla usługi paynow.

Klient nie ponosi żadnych kosztów uruchomienia usługi Integrator Płatności paynow.

Szczegółowe warunki dotyczące usługi paynow znajdują się w „Regulaminie usługi Integratora Płatności paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, który znajdziesz na www.mBank.pl/paynow i na www.paynow.pl. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, objętych tym materiałem, znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek

Klient może korzystać z usługi paynow, jeśli spełni następujące warunki:
1. ma aktywny rachunek bieżący w Banku,
2. ma do niego dostęp za pośrednictwem serwisu transakcyjnego,
3. jest właścicielem sklepu sprzedającego towary i usługi przez internet,
4. złoży wniosek o uruchomienie usługi Integrator Płatności paynow,
5. zawrze umowę o świadczenie usługi Integrator Płatności paynow dla firm oraz,
6. dokona pozytywnej implementacji Integratora do swojego sklepu internetowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.


Konto firmowe
Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe z gwarancją 0 zł” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe z gwarancją 0 zł”.
Promocja trwa od 1.02.2021 r. do 31.03.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a)    w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem strony internetowej www.mBank.pl, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector oraz na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. x o.o., za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o. oraz u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70
b)    w okresie trwania Promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego
Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 31.01.2021 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w banku dla danego numeru NIP.
Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:
1)    na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:
a)    prowadzenie rachunku za 0 zł,
b)    nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) z rachunku podstawowego miesięcznie,
c)    nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii z rachunku podstawowego miesięcznie,
d)    0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit,
e)    0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,
f)    0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski,
2)    możliwość otwarcia do rachunku bieżącego objętego promocją, rachunku pomocniczego mBiznes konto pomocnicze z poniższymi warunkami obowiązującymi przez 24 miesiące od otwarcia rachunku pomocniczego:
a)    prowadzenie rachunku za 0 zł,
b)    pakiet 10 darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie,
c)    0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie
Polski.
Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.
Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.