Co Twój e-sklep zyska z Paynow

 • kupujący w Twoim sklepie internetowym zapłacą przelewem online, kartą płatniczą lub BLIKiem, a pieniądze szybko trafią na Twoje konto
 • masz jeden login i hasło do bramki płatności i konta firmowego
 • transakcje sprawdzisz w serwisie transakcyjnym mBanku, a także dokonasz zwrotu na konto kupującego w razie potrzeby
 • bramka i panel do obsługi są dostosowane do urządzeń mobilnych, więc wszystko możesz zrealizować za pomocą telefonu
 • przy integracji bramki ze sklepem, jak i w trakcie jej użytkowania zapewniamy wsparcie specjalistów

Oblicz, ile zyskasz z bramką płatniczą Paynow w Twoim e-sklepie

 


Cennik Paynow

Paynow to system płatności online, który oferuje atrakcyjną prowizję od transakcji bez konieczności negocjacji i deklarowanej kwoty obrotu oraz aktywację bez opłat.


0 zł opłaty za aktywację usługi


0% prowizji - zawrzyj umowę o Paynow od 3 sierpnia do 3 listopada 2021 r. i nie płać prowizji od transakcji przez 60 dni od daty zawarcia umowy. Dodatkowo gwarantujemy niezmienność prowizji w wys. 0,75% przez kolejne 24 miesiące trwania umowy o Paynow

Zarządzanie poprzez serwis transakcyjnyNie musisz wymyślać nowego loginu i hasła. Zaloguj się w taki sam sposób, jak do konta firmowego i zyskaj:

 • dostęp do historii transakcji i wypłaty środków,

 • możliwość zwrotu środków na konto kupującego,

 • szybkie i proste dodanie kolejnego sklepu do naszego systemu płatności online.

Integracja z Paynow

Zadbaliśmy o to, aby integracja z systemem płatności online była łatwa i szybka.

Integracja z REST API - przejdź do dokumentacji

 


Zarabiaj na polecaniu bramki Paynow


Sprawdź nasz program partnerski


więcej


Nie masz konta firmowego?

Do korzystania z bramki płatniczej Paynow konieczne jest posiadanie konta firmowego w mBanku. Zakładając konto firmowe w mBanku zyskujesz gwarancję niezmienności ceny przez 24 miesiące:

otwarcie prowadzenie konta

internetowe przelewy krajowe w PLN

internetowe przelewy w PLN do UE

bankomaty mBanku Planet Cash Euronet, Santander

wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet

karta debetowa (dotyczy kart Mastercard Debit Business i Visa Business Debit)


Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Czy mogę podpisać umowę online?

  • Złożenie podpisu w formie elektronicznej jest możliwe, o ile prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki z o.o. Dla innych form prawnych zapraszamy do wizyty w placówce.

 •  

  Czy mogę dokonywać zwrotu płatności?

  • Tak, zwrotu płatności do kupującego możesz wykonać bezpośrednio z serwisu transakcyjnego. Wejdź w szczegóły wybranej płatności i w łatwy sposób zleć zwrot środków do kupującego.

To nie jest oferta. Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto z narzędziami” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto z narzędziami”.

Promocja trwa od 1.10.2021 r. do 9.11.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł w ciągu roku, zwanych dalej Uczestnikami promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 

a). w okresie trwania promocji zawnioskują o otwarcie i prowadzenie Rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej Rachunkiem bieżącym, na stronie internetowej mBank.pl lub na stronach naszych partnerów, w placówce mBanku lub mFinanse, na mLinii (+48 42 6300 800), w Biurach Rachunkowych sieci OSCBR będących przedstawicielami CashDirector, na stronach partnerów CashDirector wymienionych na stronie www.superksiegowa.pl, u konsultantów Biura Obsługi Klientów, a także u konsultantów serwisu Superksięgowa.pl pod numerem telefonu +48 22 100 46 70, za pośrednictwem Businessvoice sp. z o.o., za pośrednictwem doradcy mLeasing sp. z o.o., za pośrednictwem przedstawiciela firmy Kar-Tel sp. z o.o.

 

b). w okresie trwania promocji zawrą z bankiem umowę o prowadzenie Rachunku bieżącego.

Z promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy mają jakikolwiek Rachunek bieżący w mBanku S.A. dla danego numeru NIP.

 

Uczestnik promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard:

1). na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego:

a. prowadzenie Rachunku bieżącego za 0 zł,

b. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie z Rachunku bieżącego,

c. nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w EUR (SEPA) miesięcznie do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii z Rachunku bieżącego,

d. 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku bieżącego, do wyboru karty Mastercard Debit Business, Visa Business Debit i Visa Foto Business. 0 zł miesięcznej opłaty odnosi się do wydania karty, jak i do jej użytkowania.

e. 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu, Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski, niezależnie od wypłacanej kwoty,

f. 0 zł prowizji za wpłaty w PLN we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronet na terenie Polski,

2). na okres 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego

a. możliwość skorzystania z mOrganizera finansów w tym z modułów: Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość i Monitoring płatności za 0zł.

 

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat dla Rachunku bieżącego mBiznes konto Standard oraz zgodnie z Regulaminem serwisu CashDirector dostępnym w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium za mOrganizer finansów.

Warunki Promocji „Konto z narzędziami” dotyczą tylko Rachunku bieżącego objętego promocją. W przypadku zmiany taryfy rachunku bieżącego związanej z wnioskowaniem o dodatkowe produkty, np. kredyt w rachunku bieżącym lub zmianą typu rachunku, Uczestnik Promocji utraci te warunki.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi.