Podstawowe informacje
 

zabezpieczenie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny

składkę pobieramy automatycznie

wypłacimy świadczenia także wtedy, jeśli zamkniesz działalność gospodarczą     


Co ubezpieczamy?

 

Utratę pracy - zamknięcie działalności gospodarczej

Poważne zachorowanie

Pobyt w szpitalu

Śmierć

Zapoznaj się z listą wyłączeń w OWU.

Ubezpieczenie w pigułce

 

Poznaj bliżej nasze ubezpieczenie. Wyjaśniliśmy jego zalety prostym językiem. Przekonaj się sam.

do pożyczki firmowej lub kredytu obrotowego dla firm

Przeczytaj

do kredytu w rachunku bieżącym

Przeczytaj

do umowy o linię kredytową zabezpieczoną

Przeczytaj

do kredytu inwestycyjnego lub wielocelowego kredytu firmowego zabezpieczonego

Przeczytaj

Jak pobieramy składkę?

 

Miesięczna składka

Stała składka (przez cały okres kredytowania): 0,165% salda kredytu w dniu, w którym zawierasz umowę

 

Jeśli spłacisz wcześniej część kredytu (spłata nie wynika z harmonogramu), obniżymy proporcjonalnie sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz składkę.

 

Przykład:

Saldo kredytu, gdy zawierasz umowę ubezpieczenia: 8 tys. zł

Stała składka miesięczna: 13,20 zł (0,165% z 8 tys. zł)

 

Miesięczna składka

0,35% *średniego salda zadłużenia z miesięcznego okresu ubezpieczenia, który poprzedza pobranie składki.W wyliczeniach uwzględniamy tylko zaksięgowane transakcje.

 

Minimalna wysokość składki wynosi 1 zł.

 

Przykład:

Średnie zadłużenie: 8 tys. zł

Składka: 28,00 zł (0,35% x 8 tys. zł)

 

Miesięczna składka

0,0640%*średniego salda zadłużenia z miesięcznego okresu ubezpieczenia, który poprzedza pobranie składki.

W wyliczeniach uwzględniamy tylko zaksięgowane transakcje.

 

Minimalna składka wynosi 1 zł.

 

Miesięczna składka

0,0640%* salda zadłużenia w dniu, gdy pobieramy składkę.

Minimalne saldo zadłużenia będące podstawą naliczenia składki wynosi 10% kwoty udzielonego kredytu.

Kiedy i jak wypłacimy świadczenie?

Roszczenie można zgłosić listowniewięcej, dołączając dokumenty, które wymieniliśmy w OWU

W ciągu 30 dni otrzymasz decyzję.

Wypłacamy świadczenie osobom uprawnionym.

 

Aktualne formularze i archiwum dokumentów

To nie jest oferta.

Ubezpieczycielem jest UNIQA TU S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. mBank S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem RAU 11124813/A.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz tu: https://www.mbank.pl/firmy/ubezpieczenia/ubezpieczenia-kredytow/ubezpieczenie-do-kredytow

Twoja indywidualna składka może różnić się od podanych na stronie. Ubezpieczenie tylko dla posiadaczy rachunku bankowego w mBanku.