Centrum zadań to proste i czytelne narzędzie w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, które z powodzeniem zastąpi terminarz finansowy

Korzystając z Centrum Zadań zyskujesz:

 • automatyczne przypomnienie o najważniejszych terminach płatności podatków (dochodowy, VAT, ZUS)
 • możliwość dodawania własnych zadań
  - płatności za faktury
  - dowolne płatności do ZUS, US i UC
  - własne przypomnienia
 • przypomnienia o Twoich płatnościach cyklicznych (Firmowy Asystent Płatności)
 • proste dokonywanie płatności - wystarczy 1 klik
 • informowanie na bieżąco poprzez pushe z aplikacji mobilnej mBanku o aktualnych zadaniach do wykonania i możliwość wykonania płatności w aplikacji

Sam określasz stopień ważności zadań

Kategoria

Priorytet

Opis

wysoki

normalny

niski

zarchwizowane

Płatności

Zadania związane z płatnościami (podatek, faktura, niezapłacona w terminie faktura, itp.)

Księgowość

Zadania związane z księgowością, aktywne dopiero po aktywowaniu pakietu księgowego– wstawiane do Centrum zadań głównie przez Księgowość mBanku np. wyślij deklarację, zaksięguj wydatek, dodaj koszt, rozlicz kilometrówkę, wystaw fakturę

Informacje

Zadania głównie informacyjne (np. informacja o zbliżającym się końcu ważności ubezpieczenia, informacja o zmianach w ordynacji podatkowej, dowolne przypomnienia).

Kilka zadań

Ikonka zbiorcza – występuje tylko na osi na Pulpicie, gdy jednego dnia jest kilka zadań do wykonania.

Zadania, które automatycznie doda system

Zapłać ZUS

Zapłać podatek dochodowy

Zapłać podatek VAT

Przypomnienia o obowiązkowych terminach płatności składek na ubezpieczenia społeczne

 • Wystawiane będą każdego 10-go dnia miesiąca
 • Podczas pierwszej płatności wprowadź obowiązujące Cię kwoty składek
 • Kolejne zadania będą już uzupełnione o właściwą kwotę
 • Wykonasz zadanie dokonując płatności do ZUSu, by to zrobić wystarczy, że klikniesz zapłać i zatwierdzisz przelew

 

 

Przypomnienia o terminach płatności zaliczek na podatek dochodowy

 • Terminy zadań będą zgodne z deklaracją rozliczeń w Twojej firmie (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, na zasadach ogólnych, liniowo)
 • Uwzględniać będą odprowadzanie zaliczek w okresach miesięcznych oraz kwartalnych
 • Wykonasz zadanie dokonując płatności do Urzędu Skarbowego, by to zrobić wystarczy, że klikniesz zapłać, wprowadzisz kwotę i zatwierdzisz przelew

 

Przypomnienia o terminach płatności podatku od towaru i usług VAT

 • Zadania dodawane, jeżeli jesteś VAT-owcem
 • Wystawiane będą każdego 25-go dnia miesiąca
 • Uwzględniają rozliczanie podatku VAT w okresach miesięcznych oraz kwartalnych
 • Zadanie wymaga uzupełnienia kwoty należnego podatku przy realizacji przelewu
 • Wykonasz zadanie dokonując płatności do Urzędu Skarbowego, by to zrobić wystarczy, że klikniesz zapłać, wprowadzisz kwotę i zatwierdzisz przelew

 

Zadania firmowego asystenta płatności (sugerowana płatność)

 • Tytuł zadania to: „Sugerowana płatność: NAZWA ODBIORCY”
 • Przy polu Opis będzie dodatkowy literał informujący że jest to tytuł sugerowany na podstawie poprzedniej płatności
 • Dodatkowe pole Cykl, które zostanie określone na podstawie historii przelewów (ten termin podstawiany jest przy ustawieniu zadania jako cykl, można go zmienić)
 • Kwota, na podstawie ostatniej płatności (możesz ją zmienić przed realizacją przelewu, lub podczas ustawiania cyklu płatności)
 • Termin, na podstawie historii rachunku (możesz go zmienić przy wykonywaniu płatności)
 • Dodatkowo w szczegółach zadania są prezentowane 3 ostatnie płatności do danego odbiorcy.
Korzystając z Asystenta Płatności, pamiętaj, że zadania sugerowanych płatności różnią się od innych zadań tytułem. Tytuł zadania sugerowanej płatności zaczyna się zwrotem „Sugerowana płatność”, a następnie jest wyświetlana nazwa odbiorcy.

Ważne jest to, że zadanie sugerowanej płatności nie wiąże się z faktycznym wykorzystaniem przelewu. Jest to wyłącznie przypomnienie. Wykonanie przelewu wymaga kliknięcia w przycisk „Zapłać” i zatwierdzenia przelewu.

Termin zadania jest ustalany na podstawie poprzednich płatności a kwota płatności w zadaniu jest taka, jak ostatniej płatności do danego odbiorcy. To samo tyczy się tytułu płatności. Termin, kwotę oraz tytuł możesz zawsze zmienić w trakcie wykonywania płatności. Możesz także każdą sugerowaną płatność usunąć przyciskiem „Usuń” w zadaniu.

Działanie sugerowanych płatności oparte jest na automatycznym analizowaniu danych i zawsze możesz je wyłączyć.Zadania, które możesz dodać samemu

Wykonaj płatność

Wykonaj płatność podatku

Wykonaj płatność do ZUS

Możesz wprowadzić do systemu zadania związane z dowolną płatnością

 • Odbiorca płatności oraz rachunek wybierany jest z Książki Odbiorców
 • Aby dodać płatność do odbiorcy spoza Książki Odbiorców – musisz go wcześniej do niej dopisać
 • Opis zadania, który jest dla Ciebie dodatkową informacja – zostanie automatycznie wstawiony jako tytuł przelewu (np. Faktura numer 12/2016 itp.)
 • Wykonasz zadanie dokonując zaplanowanej płatności. By to zrobić wystarczy, że klikniesz zapłać i zatwierdzisz przelew.

Możesz wprowadzić do Centrum Zadań inne deklaracje niż PIT i VAT.

 • System zapamięta wybierane przez Ciebie rodzaje deklaracji płaconych za pomocą Centrum Zadań i przy kolejnym dodawaniu zadania – podpowie popularne formularze.
 • System wygeneruje uzupełniony formularz przelewu, gotowy do wysłania do Urzędu Skarbowego lub Urzędu Celnego.
 • Wpisanie kwoty jest nieobowiązkowe. Możesz o niej decydować zaraz przed wysłaniem przelewu.

 

Możesz dodać zadania związane z płatnościami składek do ZUS innych niż właściciela firmy.

 • Przydatne jeśli zatrudniasz pracowników i odprowadzasz za nich składki.
 • Przydatne jeśli niestandardowo rozliczasz się z ZUSem.
 • Wystarczy, że podasz wysokości poszczególnych składek, system zapamięta sumę, aby wykonać właściwe przelewy na odpowiednie konta ZUS wystarczy, że klikniesz zapłać i zatwierdzisz przelew

 

 

 

Pozostałe zadania, które możesz dodać samemu

 • 1.  

  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

  • Przypomnienie

   Personalizacja zadań

   W Centrum Zadań możesz dodać dowolne przypomnienie, niezwiązane z płatnością.

   • Sam definiujesz tytuł zadania.
   • Odbiorca jest opcjonalny, można wpisać go ręcznie lub wybrać z Książki Odbiorców.
   • Dzięki przypomnieniom możesz kompleksowo zarządzać terminami w Centrum Zadań.

   Każde zadanie możesz indywidualnie spersonalizować, poprzez nadanie im odpowiednich:

   • Priorytetów (Wysoki, Średni, Niski)
   • Terminu wykonania zadania
   • Powtarzalności zadania (co tydzień, co miesiąc, co rok)
   • Zadania mogą być widoczne u innych użytkowników z dostępem do Twojego konta firmowego (np. możesz dodać zadania swojej kadrowej, lub pracownikowi księgowości)

    

Zadania automatyczne z mKsięgowości

Zapłać fakturę (odbiorca)

Zatwierdź deklarację

Wyślij deklarację

Przypomnienia o terminach płatności wszystkich faktur firmowych.

 • Wystawiane w terminie płatności faktury
 • Wykonanie zadania to realizacja przelewu na rachunek kontrahenta
 • Po zaksięgowaniu wpłaty zadanie zostanie automatycznie oznaczone przez księgową jako wykonane
 • Aktualizacja kwoty w przypadku częściowej spłaty

Przypomnienie o terminach akceptacji deklaracji w systemie mKsięgowości.

 • Zadanie pojawia się kilka dni przed terminem zatwierdzenia deklaracji lub podczas wykonania kontroli miesiąca.
 • Deklarację należy zatwierdzić, aby pojawiły się zadania związane z płatnościami podatku oraz wysłania deklaracji.
 • Obsługiwane są następujące typy deklaracji: VAT-7, PIT (zaliczka)

Przypomnienie o obowiązkowych terminach doręczania deklaracji do właściwego urzędu.

 • Zadanie pojawia się po zatwierdzeniu deklaracji
 • Dotyczy deklaracji, które muszą być wysłane do urzędu, np. VAT-7

 

 

 

 

 

Pozostałe zadania automatyczne z mKsięgowości

 • 1.  

  Kliknij, aby dowiedzieć się więcej

  •    

   Zapłać podatek

   Zapłać ZUS

   Przyporządkuj operacje bankowe

   Zadanie w terminie płatności podatku.

   • Obsługiwane rodzaje: PIT zaliczka, VAT-7.
   • Wykonanie akcji to uruchomienie formularza przelewu z kompletem danych niezbędnych do realizacji przelewu (kwota, urząd, rodzaj formularza, identyfikator zobowiązania itp.)

    

    

   Zadanie w terminie płatności składek ZUS.

   • Uzupełnione kwoty oraz identyfikatory płatności
   • Wykonanie zadania to realizacja przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

    

    

    

   Przypomnienie o operacjach na rachunku, których nie udało się powiązać z ewidencją kosztów i przychodów.

   • Zadanie pojawi się na koniec miesiąca, w którym wystąpiły dane operacje na rachunku
   • Z zadania przejdziesz do ekranu, w którym w łatwy sposób powiążesz przelewy z odpowiednimi kosztami lub przychodami

   Potwierdź dostarczenie faktury korygującej

   Zaksięguj robocze dokumenty kosztowe

   Zaksięguj robocze wersje faktur sprzedaży

   Prośba o potwierdzenie doręczenia korekty.

   • Jeżeli do wystawionej wcześniej faktury, zostanie wystawiona faktura korygująca, a data jej dostarczenia do kontrahenta nie będzie uzupełniona
   • Zadanie pojawi się na koniec miesiąca w którym została wystawiona korekta
   • Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

    

    

    

   Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur kosztowych.

   • Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty kosztowe (wydatki), ale nie zostały zaksięgowane
   • Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
   • Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować, a których nie
   • Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

    

   Przypomnienie o konieczności zaksięgowania roboczych faktur przychodowych.

   • Pojawi się na koniec miesiąca, jeżeli w systemie zarejestrowane zostały dokumenty przychodowe (sprzedaż towaru, usług), ale nie zostały zaksięgowane
   • Wykonanie zadania polega na zaksięgowaniu tych dokumentów
   • Masz do wyboru, które dokumenty chcesz zaksięgować,
   • a których nie

    

    

    

   Wprowadź brakujące koszty stałe

   Wprowadź koszty samochodu

   Wprowadź rozliczenie kilometrówki

   Przypomnienie o tym, że nie wprowadzono do ewidencji kosztów stałych, które zostały zadeklarowane jako comiesięczne.

   • Zadanie pojawi się na koniec miesiąca
   • Jeżeli wprowadzisz koszty – zadanie zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
   • Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

    

    

   Przypomnienie o braku zaksięgowanych kosztów samochodu.

   • Pojawi się, jeżeli systemie została wprowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (kilometrówka), a nie ma żadnych kosztów związanych z pojazdem
   • Termin zadania to koniec miesiąca
   • Zadanie z serii „Obniż podatki”, wykonanie zadania ma wpływ na wysokość naliczonego podatku

    

   Zadanie przypominające o dodaniu ewidencji przebiegu pojazdu.

   • Pojawi się, jeżeli w systemie zostały zaksięgowane koszty związane z pojazdem, a nie zostanie zarejestrowana chociaż jedna podróż służbowa
   • Termin zadania to koniec miesiąca

    

    

    

    

   Zatwierdź korektę deklaracji

   Wyślij korektę deklaracji

   Wystaw fakturę sprzedaży do faktury zaliczkowej

   Przypomnienie o konieczności zatwierdzenia korekty deklaracji.

   • Pojawi się, jeżeli w danym miesiącu wybrana deklaracja będzie wymagała korekty
   • Zatwierdzenie deklaracji ma wpływ na wysokość zobowiązań wobec właściwych urzędów (w tym kwoty przelewów)

    

    

    

    

   Przypomnienie o konieczności wysłania wybranych deklaracji.

   • Pojawi się, jeżeli zostanie zatwierdzona korekta deklaracji

    

    

    

    

    

    

    

   Przypomnienie o konieczności wystawienia faktury sprzedaży do uprzednio wystawionej faktury zaliczkowej.

   • Zadanie zostanie dodane na koniec miesiąca, w którym była wystawiona faktura zaliczkowa
   • Masz możliwość przesunięcia zadania na następny miesiąc (30 dni później)
   • Gdy faktura sprzedaży zostanie wystawiona do końca miesiąca, zadanie będzie oznaczone jako wykonane.

    

   Sprawdź zaległości Twoich kontrahentów

   Integracja Centrum Zadań i mKsięgowości – uzupełnione dane płatności, automatyzacja statusów oraz łatwe przejścia do wybranych opcji w mKsięgowości

   Przypomnienie o fakturach, które nie zostały opłacone w terminie.

   • Pojawi się na koniec miesiąca
   • Z zadania możesz łatwo przejść do listy faktur, za które nie otrzymałeś płatności
   • Zadanie możesz odłożyć na 5 dni

    

    

    

    

   • Jedną z zalet korzystania z mKsięgowości w mBanku są automatyczne aktualizacje zadań w Centrum Zadań
   • Jeżeli zapłacisz za fakturę (z konta firmowego w mBanku), zadanie po zaksięgowaniu płatności – zostanie automatycznie oznaczone jako wykonane.
   • Jeżeli zatwierdzisz lub wyślesz deklaracje w mKsięgowości, zaksięgujesz robocze dokumenty – system automatycznie oznaczy zadania jako wykonane
   • Każde zadanie umożliwia bezpośrednie przejście do odpowiedniej opcji w mKsięgowości, dzięki czemu najważniejsze i potrzebne w danej chwili ekrany – masz pod ręką

    

    

    

Sprawdź też mOrganizer

 

Gubisz się w fakturach, rozliczeniach, płatnościach? Wypróbuj mOrganizer finansów w Twoim koncie firmowym. Dzięki niemu w prosty sposób m.in.:

 • rozliczysz faktury, a system automatycznie przypomni Ci o terminach płatności

 •  skontrolujesz prognozę płynności finansowej na najbliższe 4 tygodnie

 • wygenerujesz deklaracje, wyliczysz podatki

  Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Tematy pomocy

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Aby móc korzystać z nowej wersji aplikacji mobilnej mBanku (3.0), niezbędne jest urządzenie z zainstalowanym systemem operacyjnym Android - minimum wersja 4.4 lub iOS wersja 9.0.

 

Nota prawna

To nie jest oferta. Wszelkie informacje dotyczące mOrganizera finansów i mKsięgowości  dostępne są w „Regulaminie serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość i mKsięgowość Premium” dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank SA oraz usług mOrganizer finansów, mKsięgowość KOMFORT i mKsięgowość PREMIUM.

Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek