Funkcja importu plików jest przeznaczona tylko dla Klientów firmowych i została zbudowana w oparciu o standard danych wejściowych szerzej znany jako Elixir-0.

W chwili obecnej istnieje możliwość importowania przelewów krajowych zwykłych (bez płatności do ZUS i US).  Ideą tego importu jest „połączenie” systemu mBanku z dostępnymi programami księgowymi, które  w większości powinny posiadać funkcję eksportu to tego formatu.

Jak to działa?

Aby zaimportować plik z przelewami, wymagane jest wskazanie lokalizacji pliku, oraz wprowadzenie hasła SMS (jeśli jest to pierwsza operacja w koszyku w danej sesji). Kolejne importy w danej sesji (od zalogowania się do wylogowania) nie wymagają już autoryzacji. Operację importu można zautoryzować wyłącznie hasłem SMS (brak możliwości autoryzacji listą haseł jednorazowych).

Dostępny jest wybór strony kodowej (UTF-8, WIN1250, CP852) importowanego pliku. Wybrana strona kodowa musi być zgodna z kodowaniem wczytywanego pliku. Jeśli się nie zgadza, użytkownik nie dostaje konkretnego komunikatu błędu, ale może spodziewać się nieoczekiwanych treści w szczegółach zaimportowanego przelewu. Po zatwierdzeniu następuje walidacja i import pliku. W przypadku błędnego pliku, użytkownikowi wyświetlany jest stosowny komunikat. W przypadku poprawnego pliku, rozpoczyna się proces importu, a użytkownik otrzymuje komunikat sukcesu.

Ważne: operacja odbywa się asynchronicznie, tzn. najpierw sprawdzana jest struktura pliku, następnie plik wysyłany jest do kolejki tworzącej fizycznie operacje. Z tego względu błędy struktury czy też rozmiaru pliku pojawią się natychmiast, natomiast inne błędy które nastąpią podczas fizycznego tworzenia zlecenia przelewu zostaną pokazane w odpowiednim komunikacie w sekcji „Wiadomości” – mimo że wcześniej pojawił się „zielony” komunikat o sukcesie.

Po przejściu na listę operacji w koszyku, widoczne są tam zaimportowane przelewy, na których użytkownik może wykonać wszystkie akcje dostępne w koszyku. 

Format pliku i walidacja

 

 

Przykład pojedynczego rekordu:

110,20170330,1110,11402004,0,”49114020040000330200112177”,”11102033520000205312345060”,”Nazwa i adres zleceniodawcy| Część 2 nazwy i adresu | maksymalnie 35 znaków na sekcję “,”Nazwa i adres kontrahenta”,0,10203352,”Tytuł”,””,””,”51”

Mechanizm podzielonej płatności/split payment

Pliki z przelewami w Mechanizmie Podzielonej Płatności (MPP)  mają analogiczną strukturę jak dla zwykłych przelewów. Dla płatności w MPP, w polu „tytuł” muszą się znaleźć obowiązkowo 3 słowa kodowe (VAT, IDC, INV) ograniczone obustronnie ukośnikami w ściśle określonej kolejności.

  • Na początku tego pola musi wystąpić ciąg 5 znaków /VAT/, po którym następuje większa od zera kwota VAT w formacie 10n,2n o zmiennej długości, tzn., że kwota może zajmować od 4 do 13 znaków i mieścić się w przedziale od 0,01 do 9999999999,99 PLN. Poza tym kwota VAT nie może być większa niż kwota brutto.
  • Drugie w kolejności słowo kodowe to /IDC/ - identyfikator klienta o zmiennej długości do 14 znaków alfanumerycznych (najczęściej będzie to NIP).
  • Ostatnie wymagane słowo kodowe to /INV/ - nr faktury o zmiennej długości do 35 znaków.

 

Oprócz 3-ch wymaganych słów kodowych w polu tytułem można użyć słowa kodowego   /TXT/, po którym można wpisać dowolny tekst o zmiennej długości, maksymalnie 33 znaki.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, żeby separator „|" występował dokładnie co 35 znaków, i może on się znajdować wewnątrz słów kodowych.

Dodatkowo w przypadku importu płatności ważny będzie tzw. kod dokumentu. Dla "zwykłych" płatności do tej pory wynosił zawsze "51", ale dla MPP musi być równy "53".

Przykład pojedynczego rekordu:

110,20170330,12310,11402004,0,”49114020040000330200112177”,”11102033520000205312345060”,”Nazwa i adres zleceniodawcy| Część 2 nazwy i adresu | maksymalnie 35 znaków na sekcję “,”Nazwa i adres kontrahenta”,0,10203352,”/VAT/23,01/IDC/1234567890/INV/F-RA/|10034/34/2/TXT/Tytuł o maksym. dług|ości 33 znaki”,””,””,”53”

 

Separatory nie wliczają się do długości pól. Np. po słowie kodowym /TXT/, po który dopuszczalne są 33 znaki, mogą wystąpić 34 znaki pod warunkiem, że jednym z nich będzie znak separatora "|".'

Istnieje możliwość równoczesnego importowania przelewów zwykłych jak i tych zleconych w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Najczęściej spotykane problemy z importem przelewów: