MT940 to raport w postaci pliku tekstowego o ściśle określonej strukturze.

Plik MT940 zawiera bloki wyciągów odpowiednich dla poszczególnych rachunków, pokazujące stan sald oraz obrotów na zamknięcie dnia firmy.

Dzięki zachowaniu odpowiedniego dla tego formatu sposobu opisania wyciągów bankowych, możliwe jest ich zaimportowanie do wykorzystywanego przez firmę programu finansowo-księgowego, a następnie ich automatyczne księgowanie na już właściwe konta rozrachunkowe.
Usługę generowania plików MT940 należy aktywować
w serwisie transakcyjnym wchodząc w Płatności, następnie Historia, raport MT940 klikając Włącz Raport MT940.

Miesięczna opłata za aktywną usługę raportów w formacie MT940 dla jednego rachunku wynosi 50 zł

Korzyści:

  • możliwość otrzymywania raportu w trybie dziennym
  • eliminacja błędów nieuniknionych podczas ręcznego przepisywania czy kopiowania informacji księgowych
  • niższe koszty obsługi księgowej związane z mniejszą pracochłonnością księgowania operacji z wyciągów bankowych