Bezpieczne połączenie z mBank CompanyNet

 •  

  Jak upewnić się, że, że połączyłeś się z naszą stroną?

  • Wybierz wersję strony, z której korzystasz:

    

   Certyfikat strony https://companynet.mbank.pl

    

   Wyświetl szczegóły certyfikatu i sprawdź te pozycje:


   1. „Ogólne” – sprawdź, czy certyfikat jest ważny.

   2. „Szczegóły”– zwróć uwagę na Odcisk palca/Odcisk SHA1. Pole to powinno mieć wartość: 08025af4f24b8b7305fc51bd53d237c5cb541f27

   3. “Ścieżka certyfikacji” – sprawdź, czy ścieżka to:  https://companynet.mbank.pl.

    

   Masz inną przeglądarkę?

   • Mozilla Firefox
   • Google Chrome

     

   Mozilla Firefox:

   1.kliknij kłódkę certyfikatu

   2. wybierz >, a następnie opcję „Więcej informacji”:

   3. wybierz opcję „Wyświetl certyfikat”:

   4. sprawdź zawartość pola Odcisk SHA1


   Google Chrome

   1. kliknij ikonę „trzykropki” w prawym górnym rogu przeglądarki

   2. rozwiń menu „Więcej narzędzi” i wybierz opcję „Narzędzia dla programistów”:
   lub użyj skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + (w systemach Windows lub Linux).

   3. w nowo otwartym panelu wybierz zakładkę „Security”:

   4. wybierz opcję „View certificate”.

   5. przejdź do zakładki „Szczegóły”.

   6. sprawdź zawartość pola „Odcisk palca”: