Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla klientów MSP i korporacji

Kiedy złożyć reklamację?

Złóż reklamację, jeśli w Twojej ocenie:

 • nie wywiązaliśmy się z przyjętych zobowiązań
 • nasza usługa była wadliwa lub niskiej jakości
 • postąpiliśmy niezgodnie z prawem

 

Jak możesz złożyć reklamację?

 • elektronicznie – w szczególności  w systemie mBank CompanyNet przez Wiadomość do Banku-Reklamacja
 • pisemnie – osobiście w placówce banku lub pocztą na adres wybranej placówki
 • telefonicznie – zadzwoń do:
  • Centrum Klienta:
   801 273 273 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
   22 6 273 273 (połączenia międzynarodowe oraz komórkowe)
  • wybranej placówki banku

 

Co powinna zawierać reklamacja?

 • szczegóły zdarzenia, do którego masz zastrzeżenia
 • informację, jak chcesz, abyśmy rozwiązali tę reklamację
 • nazwę firmy oraz REGON
 • numer rachunku firmy
 • Twoje dane (osoby, która składa reklamację): imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail

 

Ważne
Jeśli Twoja reklamacja dotyczy:

 • transakcji kartą płatniczą – przeczytaj w regulaminie danej karty, jak złożyć reklamację i co powinno się znaleźć w reklamacji.
  Gdy reklamujesz:
 • kradzieży pieniędzy z rachunku, oszustwa lub wyłudzenia pieniędzy – załącz formularz Zgłoszenie kradzieży pieniędzy lub oszustwa.
  W takiej sytuacji, gdy składasz reklamację w systemie mCN, w Wirtualnym Oddziale w opcji „Złóż reklamację” w tytule wiadomości wpisz odpowiednio: kradzież lub oszustwo – przelew albo kradzież lub oszustwo – karta,
 • odmowy udzielenia kredytu/oceny Twojej zdolności kredytowej - to mBank w odpowiedzi na reklamację przekaże wyjaśnienia dotyczące oceny Twojej zdolności kredytowej. W odpowiedzi umieścimy informacje na temat czynników, które miały wpływ na ocenę Twojej zdolności kredytowej (zgodnie z przepisem art. 70a Prawa bankowego).

Kiedy i jak odpowiemy na Twoją reklamację?

Na reklamację odpowiemy w ciągu 15 dni roboczych. Jeśli sprawa będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień, ten czas może się wydłużyć do 35 dni roboczych. Odpowiedź dostaniesz od nas pisemnie lub na innym trwałym nośniku informacji.

 

Jak możesz się odwołać od naszej decyzji?

Jeśli negatywnie odpowiedzieliśmy na Twoją reklamację, możesz:

 • złożyć pisemny wniosek (tak jak reklamację), abyśmy ponownie rozpatrzyli Twoją sprawę – masz na to 14 dni od naszej odpowiedzi
 • odwołać się od naszej decyzji na drodze sądowej

Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.