Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla klientów MSP i korporacji

 

Jak definiujemy reklamację?

To zarzut, który może nam złożyć nasz klient lub osoba trzecia w związku z tym, że w jego ocenie:

 • nie wywiązaliśmy się z przyjętych zobowiązań
 • nasza usługa była wadliwa bądź niskiej jakości
 • postąpiliśmy niezgodnie z prawem

 

Osoba, która składa reklamację, może żądać, abyśmy wyjaśnili zgłoszoną kwestię i ewentualnie wypłacili odszkodowanie za szkodę.

 

Jak możesz złożyć reklamację?

 • elektronicznie – w szczególności przez „Wiadomość do Banku-Reklamacja” w systemie mBank CompanyNet
 • pisemnie – osobiście lub pocztą na adres naszej placówki banku
 • ustnie – telefonicznie lub w placówce

 

Co powinna zawierać reklamacja?

Opisz nam przede wszystkim:

 • szczegóły zdarzenia, do którego masz zastrzeżenia
 • jak chcesz, abyśmy rozwiązali tę reklamację

Podaj także:

 • nazwę oraz REGON klienta
 • numer rachunku bankowego klienta
 • Twoje dane, jako osoby, która składa reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-mail)

 

Jeśli Twoja reklamacja dotyczy transakcji kartą płatniczą, przeczytaj w regulaminie danej karty, jak złożyć reklamację i co powinno się znaleźć w reklamacji.

 

Kiedy i jak odpowiemy na Twoją reklamację?

Odpowiedź otrzymasz od nas w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku informacji. Odpowiemy na reklamację w terminie do 15 dni roboczych. Jeśli sprawa będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień rozpatrzymy reklamację do 35 dni roboczych.

 

Jak możesz się odwołać od naszej decyzji?

Jeśli negatywnie odpowiedzieliśmy na Twoją reklamację, możesz:

 • złożyć pisemny wniosek, abyśmy ponownie rozpatrzyli Twoją sprawę; masz na to 14 dni od naszej odpowiedzi,
 • odwołać się od naszej decyzji na drodze sądowej.

 

Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego.