Wypełnij wniosek online i porozmawiaj z doradcą o indywidualnych rozwiązaniach dla przedsiębiorstw i korporacji

Contact center

wsparcie użytkowników bankowości elektronicznej i internetowej - więcej

801 273 2731

+48 22 6 273 2732  

Zastrzeganie kart płatniczych

karty klientów MSP i korporacji

+48 22 829 01 12

karty prepaid i instrumenty pieniądza elektronicznego

+48 42 678 05 05

 

  Reklamacje

Reklamacje

Jak zgłosić reklamację - zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla klientów MSP i korporacji

Wyślij papierową zgodę

Papierowe zgody związane z produktem Polecenie zapłaty i Polecenie zapłaty Plus prosimy przesyłać na adres pocztowy:

mBank S.A. skr. poczt. 226 91-101 Łódź

z dopiskiem „Polecenie zapłaty Plus”

  Placówki i bankomaty

Placówki i bankomaty

Oddziały i biura korporacyjne, placówki z obsługą klienta MSP i korporacje

1. Dla telefonów stacjonarnychOpłata za jeden impuls za całą rozmowę niezależnie od czasu trwania.

2. Dla połączeń międzynarodowych i komórkowych. Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.