Reklamacje

  •  Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dla klientów MSP i korporacji

 

 

Wyślij papierową zgodę

  • na Polecenie zapłaty lub Polecenie zapłaty Plus
  • mBank S.A., skr. poczt. 226, 91-101 Łódź z dopiskiem "Polecenie zapłaty Plus"
 

Placówki i bankomaty

  • Oddziały i biura korporacyjne, placówki z obsługą klienta MSP i korporacje