Certyfikat kwalifikowany

 •  

  Co to jest certyfikat kwalifikowany?

  • Certyfikat kwalifikowany jest elektronicznym znakiem rozpoznawczym, wiarygodnie potwierdzającym tożsamość użytkownika w sieci. Wystawiany jest przez podmiot wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne. Rejestr certyfikatów kwalifikowanych prowadzi minister właściwy do spraw podpisu elektronicznego (minister gospodarki), a z jego upoważnienia Narodowy Bank Polski, w którego strukturach znajduje się Narodowe Centrum Certyfikacji.

   Wydawany certyfikat kwalifikowany zawiera co najmniej następujące dane:

   • numer certyfikatu
   • wskazanie, że certyfikat został wydany jako certyfikat kwalifikowany
   • określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne i państwa, w którym ma on swoją siedzibę
   • imię i nazwisko lub pseudonim osoby składającej podpis elektroniczny
   • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego
   • poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
   • oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu
   • ograniczenia zakresu ważności certyfikacji, jeżeli są przewidziane w polityce certyfikacji

   Certyfikat kwalifikowany wykorzystywany w ramach platformy mBank CompanyNet przez użytkowników daje możliwość logowania się do platformy CompanyNet oraz autoryzacji zleceń oraz dyspozycji. Dodatkowo certyfikat kwalifikowany umożliwia korzystanie z nowoczesnych rozwiązań integracyjnych platformy CompanyNet z systemami finasowo-księgowymi.

   Aktualnie w Polsce działa pięć podmiotów wystawiających certyfikaty kwalifikowane:

   Do współpracy z platformą mBank CompanyNet przystosowane są wszystkie certyfikaty kwalifikowane wydawane przez instytucje wpisane do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.