Identyfikator użytkownika do Centrum Klienta służy do identyfikacji rozmówcy przed połączeniem z konsultantem. Identyfikator należy traktować jako informację poufną i używać jej jedynie podczas logowania w automatycznym serwisie IVR. Identyfikatora nie należy podawać przez e-mail lub telefon osobom niepożądanym.
PIN użytkownika służy do potwierdzenia tożsamości rozmówcy przed połączeniem z konsultantem. Podobnie jak identyfikator użytkownika, jest on poufny i nie należy podawać go przez e-mail lub telefon osobom niepożądanym.

Przed rozmową z konsultantem Centrum Klienta rozmówca, będący użytkownikiem systemu mBank CompanyNet, proszony jest przez lektora, w automatycznym serwisie IVR, o wprowadzenie z klawiatury telefonu identyfikatora, a następnie losowo wybranych cyfr PIN-u.

Jak znaleźć dane identyfikacyjne do Centrum Klienta?

Dane identyfikacyjne do Centrum Klienta (identyfikator i PIN) dostępne są po zalogowaniu do platformy mBank CompanyNet.

1. W lewym dolnym menu wybieramy opcję: „Pokaż mój PIN do Centrum Klienta”2. W oknie „Autoryzacja” należy użyć tokena i wprowadzić wyświetlony na nim kod. Wpisany kod zatwierdzamy przyciskiem „OK”3. Identyfikator i PIN zostaną wyświetlone po prawidłowym wprowadzeniu kodu z tokena.