Konfiguracja przeglądarki dla mBank CompanyNet

Poniżej znajdują się wskazówki, które pomogą w prawidłowym skonfigurowaniu przeglądarki internetowej
do współpracy z systemem mBank CompanyNet.

Warunkiem korzystania przez klienta z systemu mBank CompanyNet jest posługiwanie się jedną z następujących przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome (w najnowszej wydanej wersji lub maksymalnie do dwóch wersji wstecz),
 • Mozilla Firefox (w najnowszej wydanej wersji lub maksymalnie do dwóch wersji wstecz),
 • Microsoft Egde (z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami).


Przeglądarki internetowe ulegają ciągłym aktualizacjom a ich zabezpieczenia są coraz bardziej nowoczesne i skuteczne. Dlatego zalecamy regularne zabezpieczanie swojego oprogramowania, w tym również systemu operacyjnego i przeglądarki. Kluczowe znaczenie ma instalacja aktualnych poprawek publikowanych najczęściej na stronach producentów danego oprogramowania. Zabezpieczają one przed wykorzystaniem przeglądarki bez wiedzy użytkownika i w sposób potencjalnie niebezpieczny.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania stron poświęconych bezpieczeństwu poszczególnych przeglądarek oraz korzystanie z zawartych tam wskazówek.

Google Chrome:


Mozilla Firefox:

Uwaga: nie należy ignorować komunikatów dotyczących aktualizacji, wysyłanych przez program.

 •  

  Konfiguracja przeglądarki Google Chrome

  • System mBank CompanyNet może być uruchamiany przy pomocy przeglądarki Google Chrome w wersji aktualnie wydanej (nie starszej niż dwie wersje wstecz). Przed uruchomieniem systemu mBank CompanyNet zaleca się pobranie najnowszej wersji przeglądarki ze strony http://www.google.pl/intl/pl/chrome/

   Przeglądarka zainstalowana z domyślnymi ustawieniami powinna prawidłowo współpracować z systemem mBank CompanyNet.

   W przypadku problemów z prawidłowym wyświetlaniem danych w przeglądarce należy zezwolić na korzystanie z plików „cookies” oraz na wykonywanie kodu JavaScript. W celu weryfikacji ustawień należy wybrać opcję Ustawienia - opcja dostępna po wybraniu w pasku przeglądarki ikonki:


   a następnie po kliknięciu linku „Pokaż ustawienia zaawansowane”, należy wybrać Ustawienia treści. Prawidłowo skonfigurowana przeglądarka powinna mieć zaznaczone zezwolenie na przechowywanie danych lokalnie oraz na wykonywanie kodu, tak jak zostało to przedstawione poniżej:

    


   Konfiguracja obsługi certyfikatów dla przeglądarki Google Chrome


   W celu dokonania prawidłowego logowania do systemu mBank CompanyNet oraz autoryzacji płatności za pomocą certyfikatów należy zainstalować w przeglądarce rozszerzenie wystawiane przez witrynę https://companynet.mbank.pl zgodnie z poniższym schematem:

   1. Na stronie logowania do systemu mBank CompanyNet należy zaznaczyć logowanie certyfikatem, uzupełnić pole Identyfikator i kliknąć „Dalej”:

   2. W wyświetlonym oknie instalacji rozszerzenia KIR Szafir należy wybrać przycisk „Instalacja rozszerzenia z Web Store”:

    

   3. W nowej zakładce należy wybrać przycisk „Dodaj do Chrome”:

    

   4. Następnie należy potwierdzić instalację przyciskiem „Dodaj rozszerzenie”:

    

    

   5. Po potwierdzeniu instalacji rozszerzenia należy powrócić na stronę https://companynet.mbank.pl i ponownie wybrać logowanie certyfikatem, uzupełnić identyfikator użytkownika i kliknąć „Dalej”.

   Uwaga!

   Nie należy instalować rozszerzenia spoza Web Store.

   Pobranie i instalacja aplikacji Szafir Host

   Jeżeli na komputerze nie została zainstalowana aplikacja Szafir Host, przy próbie logowania certyfikatem pojawi się ekran, informujący o wymaganej instalacji brakującej aplikacji. W oknie należy wybrać odpowiednią wersję aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik) i dokonać instalacji:

   Poprawnie zainstalowany dodatek i aplikacja (która wymaga zainstalowanej Javy JRE), po ponownym uruchomieniu przeglądarki, umożliwia korzystanie z certyfikatów w systemie mBank CompanyNet.


   Uwaga!


   Nie należy instalować aplikacji z nieznanego źródła. Instalacja aplikacji powinna być wykonana jedynie z płyty dostarczonej wraz z certyfikatem lub ze strony https://companynet.mbank.pl. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę czy wydawcą oprogramowania jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 •  

  Konfiguracja przeglądarki Mozilla Firefox

  • System mBank CompanyNet może być uruchamiany przy pomocy przeglądarki Mozilla Firefox w wersji aktualnej (maksymalnie do dwóch wersji wstecz). Aby przeglądarka zawierała niezbędne elementy oprogramowania umożliwiające bezpieczne połączenie z bankiem, należy pobierać na bieżąco najnowsze aktualizacje ze strony producenta: firefox.pl

   Przeglądarka zainstalowana z domyślnymi ustawieniami powinna prawidłowo współpracować z systemem mBank CompanyNet.

   W przypadku problemów z prawidłowym wyświetlaniem danych w przeglądarce, należy pobrać i zainstalować najnowszą jej wersję wraz z aktualizacjami, dostępne na stronie www.firefox.pl.

   Konfiguracja obsługi certyfikatów dla przeglądarki Mozilla Firefox od wersji 52

   W celu prawidłowej obsługi logowania do systemu mBank CompanyNet oraz autoryzacji płatności za pomocą certyfikatów należy zainstalować w przeglądarce rozszerzenie wystawiane przez witrynę https://companynet.mbank.pl.

   1. Na stronie logowania do systemu mBank CompanyNet należy zaznaczyć logowanie certyfikatem, uzupełnić identyfikator użytkownika i kliknąć „Dalej”:

   2. W wyświetlonym oknie instalacji rozszerzenia KIR Szafir należy wybrać przycisk „Instalacja rozszerzenia z Web Store”:

   3. W nowej zakładce należy wybrać przycisk „Zezwól”:

    

   4. Następnie należy potwierdzić chęć instalacji przyciskiem „Zainstaluj”:

   5. Po potwierdzeniu instalacji rozszerzenia należy powrócić na stronę https://companynet.mbank.pl i ponownie wybrać logowanie certyfikatem, uzupełnić identyfikator użytkownika i kliknąć „Dalej”.


   Uwaga!

   Nie należy instalować rozszerzenia spoza Web Store.

   Pobranie i instalacja aplikacji Szafir Host

   Jeśli na komputerze nie została zainstalowana aplikacja Szafir Host, przy próbie logowania certyfikatem pojawi się ekran, informujący o wymaganej instalacji brakującej aplikacji. W oknie należy wybrać odpowiednią wersję aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik) i dokonać instalacji:

   Poprawnie zainstalowany dodatek i aplikacja (która wymaga zainstalowanej Javy JRE), po ponownym uruchomieniu przeglądarki, umożliwia korzystanie z certyfikatów w systemie mBank CompanyNet.

   Uwaga!

   Nie należy instalować aplikacji z nieznanego źródła. Instalacja aplikacji powinna być wykonana jedynie z płyty dostarczonej wraz z certyfikatem lub ze strony https://companynet.mbank.pl. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę czy wydawcą oprogramowania jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

 •  

  Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge

  • System mBank CompanyNet można uruchomić przy pomocy przeglądarki Microsoft Edge.

   Aby przeglądarka zawierała niezbędne elementy oprogramowania umożliwiające bezpieczne połączenie z bankiem, należy na bieżąco instalować najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego Microsoft Windows.

   Przeglądarka zainstalowana z domyślnymi ustawieniami powinna prawidłowo działać z systemem mBank CompanyNet.

    

   Konfiguracja obsługi certyfikatów dla przeglądarki Microsoft Edge (analogicznie jak dla Google Chrome)

   Aby zalogować się do systemu mBank CompanyNet oraz autoryzacji płatności za pomocą certyfikatów należy zainstalować w przeglądarce rozszerzenie wystawiane przez witrynę https://companynet.mbank.pl zgodnie z schematem:

   1. Na stronie logowania do systemu mBank CompanyNetnależy zaznaczyć logowanie certyfikatem, uzupełnić pole Identyfikator i kliknąć „Dalej”:

    

   2. W wyświetlonym oknie instalacji rozszerzenia KIR Szafir należy wybrać przycisk „Instalacja rozszerzenia z Web Store”:

    

   3. W nowej zakładce należy wybrać przycisk „Dodaj do Chrome”:

    

   4. Następnie należy potwierdzić instalację przyciskiem „Dodaj rozszerzenie”:

    

   1. Po potwierdzeniu instalacji rozszerzenia należy powrócić na stronę https://companynet.mbank.pli ponownie wybrać logowanie certyfikatem, uzupełnić identyfikator użytkownika i kliknąć „Dalej”.

   Uwaga!

   Nie należy instalować rozszerzenia spoza Web Store.

   Pobranie i instalacja aplikacji Szafir Host

   Jeżeli na komputerze nie została zainstalowana aplikacja Szafir Host, przy próbie logowania certyfikatem pojawi się ekran, informujący o wymaganej instalacji brakującej aplikacji. W oknie należy wybrać odpowiednią wersję aplikacji (w zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik) i dokonać instalacji:

    

   Poprawnie zainstalowany dodatek i aplikacja (która wymaga zainstalowanej Javy JRE), po ponownym uruchomieniu przeglądarki, umożliwia korzystanie z certyfikatów w systemie mBank CompanyNet.

    

   Uwaga!


   Nie należy instalować aplikacji z nieznanego źródła. Instalacja aplikacji powinna być wykonana jedynie z płyty dostarczonej wraz z certyfikatem lub ze strony https://companynet.mbank.pl. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę czy wydawcą oprogramowania jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.