Akredytywa stand-by to forma gwarancji bankowej, historycznie wywodząca się z rynku amerykańskiego, która:

 •  

  zawiera zobowiązanie mBanku do zapłaty wskazanej w nim kwoty po otrzymaniu od beneficjenta określonych dokumentów, w tym dokumentu stwierdzającego niedopełnienie przez partnera handlowego określonych zobowiązań kontraktowych lub finansowych

 •  

  umożliwia spełnienie specyficznych wymagań lub oczekiwań w zakresie formy gwarancji - zwłaszcza na rynku amerykańskim i w krajach Dalekiego Wschodu

 •  

  jest szczególnie zalecana jeśli żądaniu wypłaty, mają towarzyszyć liczne dokumenty handlowe, podobnie jak w akredytywie dokumentowej

 •  

  daje pewność, że eksperci mBanku wnikliwie zweryfikują zgodność prezentowanych dokumentów z warunkami akredytywy stand-by

Dla kogo?

Akredytywa stand-by mBanku to produkt przeznaczonych dla przedsiębiorców i instytucji  poszukujących odpowiedniego zabezpieczenia wykonania zobowiązań:

 •  

  w szczególności wobec kontrahentów z USA, Kanady i Dalekiego Wschodu

 •  

  w przypadkach, gdy wezwaniu do zapłaty towarzyszą liczne dokumenty handlowe wymagające dokładnego sprawdzenia

Podstawowe warunki udzielania akredytywy stand-by

Warunkiem ubiegania się w mBanku o akredytywę stand-by jest złożenie zlecenia na formularzu obowiązującym dla gwarancji bankowej – w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem internetowego systemu bankowości elektronicznej  - mBankCompanyNet

Warunkiem udzielenia akredytywy – poza uzgodnieniem jej treści – jest pozytywny wynik oceny zdolności klienta do terminowego wywiązania się ze zobowiązań finansowych, w ciągu całego okresu ważności akredytywy.