Jak to działa?

 

Działamy na zlecenie banku, który otwiera akredytywę na rzecz polskiego eksportera. Potwierdzamy autentyczność akredytywy i awizujemy ją beneficjentowi (eksporterowi / sprzedającemu). Nie podejmujemy jednak zobowiązania do zapłaty.

 

Na wniosek banku, który otwiera akredytywę lub w szczególnych przypadkach, beneficjenta akredytywy, możemy dodać do niej swoje potwierdzenie. Potwierdzenie skutkuje naszym zobowiązaniem do zapłaty z tytułu akredytywy. Potwierdzenie takie składamy wyłącznie jeżeli bank (otwierający) ma u nas wolne saldo limitu na operacje dokumentowe i gwarancje.

 

Strony akredytywy:

zleceniodawca akredytywy - importer/kupujący

beneficjent akredytywy - eksporter/sprzedający

bank zleceniodawcy (importera/kupującego) – bank, który otwiera akredytywę

 

bank pośredniczący/bank beneficjenta (eksportera/sprzedającego) – bank, za pośrednictwem którego beneficjent dowiaduje się o akredytywie na jego rzecz

 
Co zyskuje beneficjent akredytywy - eksporter/sprzedający?

  • jest chroniony przed ryzykiem handlowym – odmowa zapłaty za towar albo niewypłacalność importera
  • może zdyskontować należności przed terminem płatności ustalonym w akredytywie
  • może przenieść akredytywę na wtórnego beneficjenta, i dzięki temu sfinansować transakcję
  • ma większe szanse uzyskania kredytu na produkcję lub wysyłkę towaru

 
Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw i instytucji, które chcą zapewnić sobie niezawodne i terminowe rozliczenie zapłaty za wysłany towar, z opcją dodatkowej korzyści w postaci dyskonta należności

 
Warunki udostępnienia

Awizujemy beneficjentowi akredytywę dokumentową, którą otrzymaliśmy z banku otwierającego. Zrobimy to, gdy stwierdzimy jej autentyczność oraz zgodność z przepisami (m.in. o sankcjach międzynarodowych).