Jak to działa?

Działamy na zlecenie naszego klienta – importera. Zobowiązujemy się wobec beneficjenta akredytywy, że zapłacimy określoną kwotę, w zamian za dokumenty handlowe – jeżeli okażą się w pełni zgodne z warunkami akredytywy. Nasze zobowiązanie jest niezależne od umowy handlowej, w związku z którą importer zlecił nam otwarcie akredytywy.

 

Strony akredytywy:

zleceniodawca akredytywy - importer/kupujący

beneficjent akredytywy - eksporter/sprzedający

bank zleceniodawcy (importera/kupującego) – bank, który otwiera akredytywę

 

bank pośredniczący/bank beneficjenta (eksportera/sprzedającego) – bank, za pośrednictwem którego beneficjent dowiaduje się o akredytywie na jego rzecz

Co zyskuje zleceniodawca akredytywy - importer/kupujący?

 •  

  ochronę przed nieuzasadnioną zapłatą – do płatności dochodzi wtedy, gdy beneficjent spełni wszystkie warunki dokumentowe, ustalone w treści akredytywy

 •  

  kredyt kupiecki - eksporter / sprzedający ma pewność, że otrzyma należności za dostawę od chwili otwarcia akredytywy, więc łatwiej zaakceptuje odroczenie terminu płatności

 •  

  gwarancję właściwej jakości towaru (jeżeli akredytywa tego wymaga, strona musi przedstawić certyfikat niezależnej instytucji, który potwierdza jakość)

 •  

  pewność zasad, gdyż wszystkie banki respektują i stosują standardowe reguły wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową pt. „Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych” (Publikacja MIH UCP 600)

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw i instytucji, które muszą w sposób pewny i wiarygodny zabezpieczyć zobowiązania płatnicze wobec swoich kontrahentów. Dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko nienależytego wykonania lub niewykonania dostawy zamówionych towarów lub usług.

Jak udzielamy akredytywy dokumentowej?

 •  

  klient składa zlecenie otwarcia akredytywy - tradycyjnie lub w internetowym systemie bankowości elektronicznej – mBank CompanyNet

 •  

  oceniamy zdolność kredytową klienta i ryzyko transakcji, biorąc pod uwagę okres  obowiązywania akredytywy

 •  

  uzgadniamy treść akredytywy