Jak to działa?

 

Działamy na zlecenie naszego klienta – importera. Zobowiązujemy się wobec beneficjenta akredytywy, że zapłacimy określoną kwotę, w zamian za dokumenty handlowe – jeżeli okażą się w pełni zgodne z warunkami akredytywy. Nasze zobowiązanie jest niezależne od umowy handlowej, w związku z którą importer zlecił nam otwarcie akredytywy.

 

Strony akredytywy:

zleceniodawca akredytywy - importer/kupujący

beneficjent akredytywy - eksporter/sprzedający

bank zleceniodawcy (importera/kupującego) – bank, który otwiera akredytywę

 

bank pośredniczący/bank beneficjenta (eksportera/sprzedającego) – bank, za pośrednictwem którego beneficjent dowiaduje się o akredytywie na jego rzecz

 
Co zyskuje zleceniodawca akredytywy - importer/kupujący?

  • ochronę przed nieuzasadnioną zapłatą – do płatności dochodzi wtedy, gdy beneficjent spełni wszystkie warunki dokumentowe, ustalone w treści akredytywy
  • kredyt kupiecki - eksporter / sprzedający ma pewność, że otrzyma należności za dostawę od chwili otwarcia akredytywy, więc łatwiej zaakceptuje odroczenie terminu płatności
  • gwarancję właściwej jakości towaru (jeżeli akredytywa tego wymaga, strona musi przedstawić certyfikat niezależnej instytucji, który potwierdza jakość)
  • pewność zasad, gdyż wszystkie banki respektują i stosują standardowe reguły wydane przez Międzynarodową Izbę Handlową pt. „Jednolite zwyczaje i praktyka dotyczące akredytyw dokumentowych” (Publikacja MIH UCP 600)

 
Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw i instytucji, które muszą w sposób pewny i wiarygodny zabezpieczyć zobowiązania płatnicze wobec swoich kontrahentów. Dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko nienależytego wykonania lub niewykonania dostawy zamówionych towarów lub usług.

 
Jak udzielamy akredytywy dokumentowej?

  • klient składa zlecenie otwarcia akredytywy - tradycyjnie lub w internetowym systemie bankowości elektronicznej – mBank CompanyNet
  • oceniamy zdolność kredytową klienta i ryzyko transakcji, biorąc pod uwagę okres  obowiązywania akredytywy
  • uzgadniamy treść akredytywy