Co to jest?

Limit kredytowy do 36 miesięcy klient może wykorzystać w postaci kilku instrumentów, w różnych walutach. Współpraca odbywa się na bazie umowy ramowej i umów wykonawczych. Przy linii na finansowanie bieżącej działalności uwzględniamy konkretne potrzeby przedsiębiorcy.

Jakie warunki?

 •  

  finansowanie do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań

 •  

  gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli udzielimy na okres, który przekracza spłatę zobowiązań kredytowych (z umowy) i zastosujemy uproszczone umowy wykonawcze

 •  

  jedna analiza kredytowa dla wszystkich produktów

 •  

  nie ustanawiamy odrębnych zabezpieczeń

 •  

  klient może wykorzystać limit wielokrotnie w okresie jego ważności

 •  

  dostęp do informacji o wolnych środkach przez mBank CompanyNet

Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, które korzystają z różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych.

Jakie produkty w linii?

 •  

  kredyt w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt obrotowy

 •  

  zapłata za zobowiązania handlowe dłużnika

 •  

  kredyt odnawialny

 •  

  kredyt odnawialny na wykup faktur

 •  

  gwarancje

 •  

  akredytywy

 •  

  dyskonto weksli