Limit kredytowy, ustalony na okres do 36 miesięcy, można wykorzystać w postaci umów wykonawczych, obejmujących osiem różnych instrumentów, w różnych walutach, w zależności od bieżących potrzeb:

 

 •  

  do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań, przy czym gwarancje, akredytywy i dyskonta weksli mogą być udzielane na okres przekraczający termin spłaty zobowiązań kredytowych (zgodnie z zapisami umowy), z zastosowaniem uproszczonych umów wykonawczych

 •  

  bez przeprowadzania odrębnej analizy kredytowej pod każdy produkt

 •  

  bez ustanawiania odrębnych zabezpieczeń

 •  

  limit może być wykorzystany wielokrotnie, w okresie jego ważności

 •  

  dostęp poprzez mBank CompanyNet do bieżącej informacji o pozostałych do wykorzystania środkach

Dla kogo?

Linia na finansowanie bieżącej działalności, przeznaczona jest dla przedsiębiorstw korzystających z różnych form finansowania, jak również zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych.

Formy wykorzystania, produkty w linii

 •  

  kredyt w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt obrotowy

 •  

  zapłata za zobowiązania handlowe dłużnika

 •  

  kredyt odnawialny

 •  

  kredyt odnawialny na wykup faktur

 •  

  gwarancje

 •  

  akredytywy

 •  

  dyskonta weksli

Konstrukcja linii na finansowanie bieżącej działalności jest każdorazowo rozpatrywana indywidualnie, w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy.