Co to jest?

Limit kredytowy do 36 miesięcy klient może wykorzystać w postaci kilku instrumentów, w różnych walutach. Współpraca odbywa się na bazie umowy ramowej i umów wykonawczych. Przy linii na finansowanie bieżącej działalności uwzględniamy konkretne potrzeby przedsiębiorcy.

 
Jakie warunki?

 • finansowanie do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań
 • gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli udzielimy na okres, który przekracza spłatę zobowiązań kredytowych (z umowy) i zastosujemy uproszczone umowy wykonawcze
 • jedna analiza kredytowa dla wszystkich produktów
 • nie ustanawiamy odrębnych zabezpieczeń
 • klient może wykorzystać limit wielokrotnie w okresie jego ważności
 • dostęp do informacji o wolnych środkach przez mBank CompanyNet

 
Dla kogo?

Dla przedsiębiorstw, które korzystają z różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych.

 
Jakie produkty w linii?

 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy
 • zapłata za zobowiązania handlowe dłużnika
 • kredyt odnawialny
 • kredyt odnawialny na wykup faktur
 • gwarancje
 • akredytywy
 • dyskonto weksli