Co to jest?

Wymagającym przedsiębiorcom oferujemy limit kredytowy do wykorzystania w kilku różnych instrumentach i w różnych walutach. Linię konstruujemy, gdy poznamy potrzeby firmy.

 
Jakie warunki?

 • finansowanie do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań
 • klient może wykorzystać limit wielokrotnie w okresie jego ważności
 • gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli możemy udzielić na okres, który przekracza spłatę zobowiązań kredytowych (z umowy)
 • nie zawieramy każdorazowo odrębnych umów
 • jedna analiza kredytowa dla wszystkich produktów
 • nie ustanawiamy odrębnych zabezpieczeń
 • dostęp do informacji o wolnych środkach przez mBank CompanyNet

 
Jakie produkty w linii?

 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt obrotowy – transze i ciągnienia terminowe
 • gwarancje
 • akredytywy
 • dyskonta weksli