Co to jest?

Wymagającym przedsiębiorcom oferujemy limit kredytowy do wykorzystania w kilku różnych instrumentach i w różnych walutach. Linię konstruujemy, gdy poznamy potrzeby firmy.

Jakie warunki?

 •  

  finansowanie do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań

 •  

  klient może wykorzystać limit wielokrotnie w okresie jego ważności

 •  

  gwarancji, akredytyw i dyskonta weksli możemy udzielić na okres, który przekracza spłatę zobowiązań kredytowych (z umowy)

 •  

  nie zawieramy każdorazowo odrębnych umów

 •  

  jedna analiza kredytowa dla wszystkich produktów

 •  

  nie ustanawiamy odrębnych zabezpieczeń

 •  

  dostęp do informacji o wolnych środkach przez mBank CompanyNet

Jakie produkty w linii?

 •  

  kredyt w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt obrotowy – transze i ciągnienia terminowe

 •  

  gwarancje

 •  

  akredytywy

 •  

  dyskonta weksli