Limit kredytowy można wykorzystać w postaci kilku różnych instrumentów i w różnych walutach, w zależności od bieżących potrzeb:

 

 •  

  do wysokości limitu oraz ustalonego terminu ostatecznej spłaty zobowiązań, przy czym gwarancje, akredytywy i dyskonta weksli mogą być udzielane na okres przekraczający termin spłaty zobowiązań kredytowych (zgodnie z zapisami umowy)

 •  

  bez konieczności każdorazowego zawierania odrębnych umów

 •  

  bez przeprowadzania odrębnej analizy kredytowej pod każdy produkt

 •  

  bez ustanawiania odrębnych zabezpieczeń

 •  

  limit może być wykorzystany wielokrotnie, w okresie jego ważności

 •  

  dostęp poprzez mBank CompanyNet do bieżącej informacji o pozostałych do wykorzystania środkach

Dla kogo?

Linia wieloproduktowa proponowana jest wymagającym przedsiębiorstwom, korzystającym z różnych form finansowania.

Formy wykorzystania, produkty w linii

 •  

  kredyt w rachunku bieżącym

 •  

  kredyt obrotowy – transze i ciągnienia terminowe

 •  

  gwarancje

 •  

  akredytywy

 •  

  dyskonta weksli

Konstrukcja linii jest każdorazowo indywidualizowana w zależności od potrzeb danego przedsiębiorcy.