Kredyt zapewnia firmie płynność finansową, gdy czeka na to, aż urząd skarbowy zwróci VAT.

Jakie warunki kredytu?

  • Wypłacamy środki na podstawie deklaracji do zwrotu podatku VAT
  • udostępniamy środki w formie przelewów na rachunek bieżący klienta
  • gdy urząd zwraca VAT na wydzielone rachunki bankowe, likwiduje to zadłużenie z kredytu

 
Dla kogo?

Dla klientów, którzy:

  • mają co najmniej 12-miesięczną historię kredytową w banku oraz bieżącą zdolność kredytową
  • terminowo spłacają kontrahentom swoje zobowiązania