Umożliwia zapewnienie płynności finansowej w czasie oczekiwania na zwrot podatku VAT od urzędu skarbowego.

 

Dodatkowo:

  •  

    kredyt odnawialny przyznawany jest w tylko w polskiej walucie

  •  

    podatek VAT zwracany przez urząd skarbowy na wydzielone rachunki bankowe, likwiduje zadłużenie z tytułu kredytu

  •  

    można go wykorzystać w formie jednorazowych przelewów, dokonywanych na rachunek bieżący klienta. Ich wysokość określa umowa kredytowa

Dla kogo?

Kredyt odnawialny na prefinansowanie zwrotu podatku VAT jest adresowany do klientów, którzy posiadają co najmniej 12-miesięczną historię kredytową w banku, nie mają zaległości w spłacie swoich zobowiązań wobec kontrahentów oraz posiadają bieżącą zdolność kredytową.