Na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego portfelowej linii gwarancyjnej z regwarancją Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu COSME, mBank może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami PLG COSME.

Gwarancja PLG COSME jest udzielana w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy, którego celem m.in.  zapewnienie łatwiejszego dostępu do finansowania.

 

 

Program COSME – ramowy program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 2014-2020 – jest programem Komisji Europejskiej, mającym na celu wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.

Budżet programu wynosi ok. 2,3 mld euro, z czego ok. 1,3 mld euro to środki przeznaczone na instrumenty finansowe (dłużne i kapitałowe).

Programem COSME zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tzw. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Kredyt z gwarancją PLG COSME – dla kogo?

Kredyt z gwarancją PLG COSME może być przyznany przedsiębiorstwom z sektora MŚP (wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014), posiadającym zdolność kredytową i prowadzącym działalność w niewykluczonym sektorze.

Parametry gwarancji

 •  

  gwarancją mogą zostać objęte tylko nowe kredyty obrotowe lub inwestycyjne

 •  

  maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł

 •  

  zakres gwarancji BGK – 80 proc. wartości kredytu

 •  

  maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

 •  

  prowizja za udzielenie gwarancji – 1 proc. w skali roku

Dodatkowe informacje

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
bgk@bgk.com.pl
www.bgk.com.pl