Finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

 
Parametry gwarancji PLG COSME

 • dla nowych kredytów obrotowych (w tym w rachunku bieżącym) lub inwestycyjnych
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 zł
 • zabezpieczenie 80 % wartości kredytu,
 • minimum 12 miesięcy, do 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • zabezpieczeniem kredytu może być jedynie poręczenie osoby trzeciej lub pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub weksel in blanco,
 • zabezpieczenie gwarancji – weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
 • prowizja – 1 proc. w skali roku

 

Warunki gwarancji, które ulegają czasowej zmianie, wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19 (dotyczą gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe, udzielone w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.)

 

 • obniżenie prowizji do 0,7 proc.,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji dla kredytów obrotowych do 39 miesięcy.

30.04.2022 zakończyła się sprzedaż gwarancji COSME

Dla kogo?

Małe i średnie firmy o dowolnym profilu działalności – z wyjątkiem sektorów zastrzeżonych

 • 1.  

  Sektory zastrzeżone

  •  

   • wytwarzanie, przetwórstwo lub wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
   • produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych;
   • produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych;
   • produkcja i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
   • prowadzenie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
   • produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
   • badanie i wdrażanie zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie;
   • badanie i wdrażanie zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w powyższych sektorach.