•  

  finansowanie dla firm leasingowych

 •  

  kredyt inwestycyjny udzielany jest w polskiej walucie i w walutach obcych

 •  

  kwota kredytu nie powinna przekroczyć 85 proc. wartości brutto zobowiązań płatniczych

 •  

  okres kredytowania jest ściśle zależny od czasu trwania umowy leasingowej, jednak nie może być dłuższy niż 5 lat

Korzyści

 •  

  możliwość zaangażowania otrzymanych środków w następną transakcję leasingową

 •  

  zachowanie płynności finansowej

 •  

  spłata kredytu inwestycyjnego oraz zwrot kosztów związanych z jego obsługą, odbywa się ze środków pochodzących od leasingobiorcy