Umiejętnie łączymy wiedzę i doświadczenie ekspertów z know-how produktowym, kryteriami dostępu programów operacyjnych oraz potrzebami klienta.

Zapewniamy:

 • doświadczenie i wsparcie merytoryczne ekspertów wydziału ds. Uni Europejskiej związanych z rozwojem i wdrażaniem najnowocześniejszych technologii oraz produktów
 • kompleksową obsługę nowych inwestycji i innowacyjnych rozwiązań
 • dostęp do informacji o planowanych naborach, zasadach finansowania projektów w ramach wybranych działań programów operacyjnych

Polecane usługi

 • indywidualne konsultacje oraz udziału w warsztatach, seminariach i konferencjach mBanku dot. zasad finansowania projektów unijnych
 • bezpłatne weryfikacje założeń planowanej inwestycji pod kątem merytorycznym przed przekazaniem dokumentacji do administracji
 • indywidualny dobór najkorzystniejszego wariantu montażu finansowego
 • wsparcie merytoryczne ekspertów Banku na etapie realizacji i rozliczania inwestycji
 • kompleksowe finansowanie projektów innowacyjnych:

- kredyt inwestycyjny UE (Kredyt UE)

- kredyt na finansowanie Inwestycji Technologicznych (KFIT) – dla projektów z dz.3.2.2 PO IR

- kredyt z udziałem środków w ramach linii EBI

- kredyt obrotowy/inwestycyjny z gwarancją de minimis BGK

- wydzielone rachunki dla płatności zaliczkowych / refundacyjnych (kredyt UE) oraz rachunki dla prawidłowej ewidencji wpływów i rozliczania projektów unijnych (KFIT)

 • oferta i finansowanie wykonawców projektów z udziałem środków unijnych
 • oferta mCorporate Finance w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym poprzez emisję nowych serii akcji na rynku regulowanym (GPW) lub na rynku zagranicznym regulowanym
 • oferta firm doradczych współpracujących z mBankiem w zakresie: przygotowania wniosku o dofinansowanie, zgromadzenia wymaganej dokumentacji oraz wsparcia na etapie realizacji i rozliczania inwestycji wraz ze sprawozdawczością i raportowaniem

Finansowanie unijne – dla kogo?

Oferta skierowana jest do wszystkich firm uprawnionych do uzyskania wsparcia unijnego.

 • dla przedsiębiorstw tworzących i wdrażających innowacje - tworzących nowe rozwiązania, planujących wdrożyć na rynek nowe technologie, nowe produkty. 
 • dla wykonawców projektów z udziałem środków unijnych