Co to jest?

Europejski Bank Inwestycyjny finansuje kredyty, które pozwalają:

 •  

  zrealizować projekty inwestycyjne

 •  

  pokryć zobowiązania przy standardowym cyklu produkcyjnym firmy

Co zyskujesz?

 •  

  połączysz środki EBI z innymi funduszami UE

 •  

  wykorzystasz pieniądze międzynarodowej instytucji finansowej

 •  

  uzyskasz korzystniejsze warunki niż dla kredytów, których bank udziela z własnych środków

 • finansowanie kredytu z lini EBI - do 100 proc. jego wartości
 • całkowity koszt projektu netto - maks. 25 mln euro
 • kwota alokacji – maks. 12,5 mln euro
 • kredyt przyznajemy minimum na 2 lata, ale maksymalnie na 8 lat
 • sektor zbrojeniowy

 • przemysł tytoniowy i handel tytoniem

 • działalność związana z eksperymentami na zwierzętach

 • działalność, która wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska

 • sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna np. badania nad klonowaniem człowieka

 • gry hazardowe

 • działalność deweloperska

 • finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

Dla kogo?

 •  

  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników na etatach

 •  

  przedsiębiorstw dużych (MID CAP), które zatrudniają co najmniej 250 osób, ale mniej niż 3000 na etatach

 

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank)

98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
info@eib.org http://www.eib.org/