Co to jest?

Europejski Bank Inwestycyjny finansuje:

 • kredyty, które pozwalają zrealizować projekty inwestycyjne
 • kredyty na pokrycie zobowiązań przy standardowym cyklu produkcyjnym firmy
 • leasing w ramach oferty produktowej mLeasing

 
Co zyskujesz?

 • połączysz środki EBI z innymi funduszami UE
 • wykorzystasz pieniądze międzynarodowej instytucji finansowej
 • uzyskasz korzystniejsze warunki niż dla kredytów, których bank udziela z własnych środków

 

 • finansowanie kredytu z lini EBI - do 100 proc. jego wartości
 • całkowity koszt projektu netto - maks. 25 mln euro
 • kwota alokacji – maks. 12,5 mln euro
 • kredyt przyznajemy minimum na 2 lata, ale maksymalnie na 8 lat
 • sektor zbrojeniowy

 • przemysł tytoniowy i handel tytoniem

 • działalność związana z eksperymentami na zwierzętach

 • działalność, która wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska

 • sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna np. badania nad klonowaniem człowieka

 • gry hazardowe

 • działalność deweloperska

 • finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

 
Dla kogo?

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników na etatach
 • przedsiębiorstw dużych (MID CAP), które zatrudniają co najmniej 250 osób, ale mniej niż 3000 na etatach

 
Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank)

98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
info@eib.org http://www.eib.org/