Środkami z linii EBI mogą zostać sfinansowane kredyty udzielone, których celem jest:

 •  

  finansowanie projektów inwestycyjnych

 •  

  pokrycie zobowiązań związanych z cyklem produkcyjnym przedsiębiorstwa, dotyczącym jego standardowego działania.

Korzyści

 •  

  możliwość łączenia środków EBI z innymi funduszami UE

 •  

  wykorzystanie środków międzynarodowej instytucji finansowej

 •  

  korzystniejsze warunki niż w przypadku kredytów udzielanych ze środków własnych banku

Kredyty z udziałem środków EBI mogą być udzielane przedsiębiorstwom z sektora MSP, na warunkach:

 • całkowity koszt projektu netto - maks. 25 mln euro
 • kwota alokacji – maks. 12,5 mln euro
 • finansowanie kredytu dla przedsiębiorstw MSP środkami linii EBI – do 100 proc. wartości kredytu

Długość kredytu z linii EBI:

 • przyznawany minimum na 2 lata
 • maks. długość kredytu nie powinna przekroczyć okresu trwania projektu -maksymalnie 8 lat

Z finansowania kredytem z linii EBI wykluczone są:

 • sektor zbrojeniowy

 • przemysł tytoniowy i handel tytoniem

 • działalność związana z eksperymentami na zwierzętach

 • działalność, która wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska

 • sektory, których działalność jest etycznie kontrowersyjna np. badania nad klonowaniem człowieka

 • gry hazardowe

 • działalność deweloperska

 • finansowanie transakcji na instrumentach finansowych

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), w których zatrudnienie jest mniejsze niż 250 etatów oraz przedsiębiorstwa duże (MID CAP) w których, zatrudnienie wynosi co najmniej 250 etatów, ale jednocześnie jest mniejsze niż 3000 etatów.

Dodatkowe informacje

Europejski Bank Inwestycyjny (European Investment Bank)

98-100, boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg
info@eib.org http://www.eib.org/