Kredyt UE daje możliwość połączenia w jednej umowie kredytowej:

  • Kredytu pomostowego na finansowanie części kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji
  • Kredytu inwestycyjnego na finansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Taka konstrukcja usprawnia ocenę wniosku i znacznie skraca czas na wydanie decyzji dotyczącej finansowania.

 
Co zyskujesz?

  • indywidualne konsultacjeoraz udział w warsztatach, seminariach i konferencjach mBanku o zasadach finansowania projektów unijnych
  • bezpłatną merytoryczną ocenę założeń planowanej inwestycji, zanim przekażesz jej dokumentację do unijnej weryfikacji
  • indywidualny dobór najbardziej korzystnego wariantu finansowania
  • pomoc ekspertów banku przy realizacji i rozliczaniu inwestycji
  • kompleksowe finansowanie projektów innowacyjnych:

- kredyt inwestycyjny UE (Kredyt UE)

- kredyt z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego

- kredyt obrotowy/inwestycyjny z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego

- wydzielone rachunki dla płatności zaliczkowych / refundacyjnych (kredyt UE) oraz rachunki do prawidłowej ewidencji wpływów i rozliczania projektów unijnych

 
Dla kogo?

Dla wszystkich firm, które mogą uzyskać wsparcie unijne:

  • przedsiębiorstw, które tworzą i wprowadzają innowacje, nowe rozwiązania i planują wdrożyć na rynek nowe technologie, nowe produkty 
  • wykonawców projektów z udziałem pieniędzy unijnych