Kredyt UE daje możliwość połączenia w jednej umowie kredytowej:

 •  

  Kredytu pomostowego na finansowanie części kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji

 •  

  Kredytu inwestycyjnego na finansowanie pozostałych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Taka konstrukcja usprawnia ocenę wniosku i znacznie skraca czas na wydanie decyzji dotyczącej finansowania.

Co zyskujesz?

 •  

  indywidualne konsultacjeoraz udział w warsztatach, seminariach i konferencjach mBanku o zasadach finansowania projektów unijnych

 •  

  bezpłatną merytoryczną ocenę założeń planowanej inwestycji, zanim przekażesz jej dokumentację do unijnej weryfikacj

 •  

  indywidualny dobór najbardziej korzystnego wariantu finansowania

 •  

  pomoc ekspertów banku przy realizacji i rozliczaniu inwestycji

 •  

  kompleksowe finansowanie projektów innowacyjnych:

  • - kredyt inwestycyjny UE (Kredyt UE)
  • - kredyt z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego
  • - kredyt obrotowy/inwestycyjny z gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego
  • - wydzielone rachunki dla płatności zaliczkowych / refundacyjnych (kredyt UE) oraz rachunki do prawidłowej ewidencji wpływów i rozliczania projektów unijnych

Dla kogo?

Dla wszystkich firm, które mogą uzyskać wsparcie unijne:

 •  

  przedsiębiorstw, które tworzą i wprowadzają innowacje, nowe rozwiązania i planują wdrożyć na rynek nowe technologie, nowe produkty 

 •  

  wykonawców projektów z udziałem pieniędzy unijnych