To karta płatniczą z mikroprocesorem, przeznaczoną dla kadry kierowniczej oraz przedstawicieli (pracowników) firmy. Jest ona wygodna przy obsłudze wydatków reprezentacyjnych, wydatków wynikających z delegacji służbowych, jak i codziennych służbowych płatności, tak w kraju, jak i za granicą.

Mastercard Corporate PayPass polecana jest szczególnie tym pracownikom firmy, którzy dokonują płatności w euro i dolarach amerykańskich. Dostępne warianty rozliczeń pozwalają na uniknięcie dodatkowych przewalutowań.

 
Korzyści

 • wyeliminowanie zaliczek na wyjazdy służbowe, a tym samym ograniczenie obrotu gotówkowego w firmie
 • kontrola wydatków, dzięki kartom imiennym z indywidualnie ustalonym limitem oraz zestawieniom operacji
 • możliwość zarządzania limitami wydatków każdej karty oraz odebrania prawa do użytkowania karty
 • ograniczenie przewalutowań operacji poprzez wybór najbardziej dogodnej waluty rozliczeniowej
 • możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na wypadek utraty karty oraz rabunku gotówki pobranej z bankomatu

 • bezpłatne zestawienia operacji

 • transakcje na odległość (IO/MO/TO) bez fizycznego użycia karty, z możliwością zdalnego wyłączenia tej funkcji (m.in. rezerwacja hoteli, zakup biletów kolejowych itp.)

 • preferencje cenowe w ramach pakietów dla MSP

 • ubezpieczenie podróżne dla użytkownika karty

 
Dla kogo?

Docelowymi grupami są wszyscy klienci korporacyjni, a w szczególności:

 • firmy, dla których bank jest bankiem strategicznym
 • firmy, w których obowiązki pracowników kadry zarządzającej średniego  szczebla, a także przedstawicieli handlowych, wiążą się z częstymi podróżami, reprezentacją firmy i koniecznością dokonywania wydatków służbowych

Korzystanie z karty warunkowane jest posiadaniem przez klienta rachunku bieżącego.

Zastrzeganie kart płatniczych

karty korporacyjne

 

 +48 22 829 01 12