Karty Visa Business payWave przeznaczone są dla właścicieli oraz pracowników firm, których obowiązki służbowe wiążą się z częstymi podróżami, reprezentacją firmy oraz realizacją płatności związanych z bieżącą działalnością firmy.

Pozwalają one na uniknięcie dodatkowych przewalutowań, szczególnie w strefie euro. Przy użyciu kart można dokonywać płatności bezgotówkowych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach i kasach banków na całym świecie. Za ich pomocą można również przeprowadzać operacje na odległość (płatność w internecie, rezerwacja hotelu, zamówienia telefoniczne). 

 

 

Dostępne typy rozliczeń:

  • karta z odroczonym terminem płatności typu charge, rozliczana ze wskazanego rachunku/ów firmy raz w miesiącu, w dniu określonym przez klienta (dostępne dni rozliczeń to 1,15 i 24 dzień miesiąca).

Wybranym firmom może zostać zaoferowane rozliczanie z zastosowaniem polecenia zapłaty, gdzie do rozliczeń służą prywatne rachunki użytkowników.
Walutą rozliczeniową karty jest w takim wypadku wyłącznie złoty polski. Odpowiedzialność za transakcje użytkownika w przypadku braku środków
na rachunku osobistym pracownika ponosi firma, zgodnie z zawartą umową.

Korzyści

  • wyeliminowanie konieczności wydawania zaliczek na wyjazdy służbowe
  • kontrola wydatków, dzięki kartom imiennym z indywidualnie ustalonym limitem oraz zestawieniom operacji
  • możliwość zarządzania limitami wydatków każdej karty bankowej oraz odebrania prawa do użytkowania karty
  • ograniczenie przewalutowań operacji poprzez wybór najbardziej dogodnej waluty rozliczeniowej
  • możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na wypadek utraty karty bankowej oraz rabunku gotówki pobranej z bankomatu
  • bezpłatne zestawienia operacji, pozwalające monitorować wydatki dokonywane przy użyciu karty
  • preferencje cenowe w ramach Pakietu dla MSP

Dla kogo?

Karta jest adresowana w szczególności do pracowników małych i średnich firm, których działalność zawodowa wiąże się z realizacją służbowych płatności - od kadry podstawowej do kadry kierowniczej i właścicieli.

Udostępnienie klientowi karty odbywa się na podstawie umowy o karty płatnicze dla klienta korporacyjnego,  będącej częścią Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego (ZURB).

Warunkiem korzystania z karty jest posiadanie przez klienta rachunku bieżącego w banku.

Zastrzeganie kart płatniczych

karty korporacyjne

 

 +48 22 829 01 12