Są przeznaczone dla firm, w przypadku których wydanie karty debetowej/obciążeniowej dla pracowników lub kontrahentów nie jest możliwe, albo nie jest uzasadnione.
Za pośrednictwem kart mogą być dokonywane przelewy wynagrodzeń. Karta może być wykorzystywana także jako karta flotowa (na karcie można nadrukować nr rejestracyjny pojazdu).

Korzyści

 •  

  każda karta posiada swój indywidualny rachunek, co umożliwia pełną kontrolę wydatków oraz pozwala na jej zasilanie m.in. w formie standardowego przelewu bankowego

 •  

  karta wyposażona jest w mikroprocesor co zwiększa bezpieczeństwo dokonywanych transakcji - transakcje autoryzowane są PIN-em

 •  

  ponad 300 tys. punktów akceptujących na terenie Polski i 32 mln na świecie

 •  

  szybki i bezpieczny sposób przekazywania środków do wskazanych przez firmę pracowników lub kontrahentów

 •  

  pełna kontrola wydatków dokonywanych z wykorzystaniem kart za pośrednictwem bankowości elektronicznej mBank CompanyNet

 •  

  dostęp do informacji o aktualnym saldzie oraz historii operacji na karcie dla końcowych użytkowników kart Internetowego Serwisu Kart przedpłaconych pod adresem www.mbank.pl/prepaid

 •  

  możliwość własnej aranżacji karty

Korzystanie z karty Visa Business Prepaid warunkowane jest posiadaniem przez klienta rachunku bankowego prowadzonego w zł.

Dla kogo karty Visa Business Prepaid?

Oferta kart przedpłaconych skierowana jest do firm, w szczególności:

 •  

  dla sektora prywatnego, firm posiadających masowych klientów detalicznych/kontrahentów (np. operatorzy telekomunikacyjni, firmy z branży ubezpieczeniowej) lub zarządzających ludźmi w ramach:

   


  - akcji promocyjnych, programów lojalnościowych, bonów świątecznych dla pracowników, bonów towarowych, kart paliwowych, kart do wypłat ubezpieczeń, biletów na duże imprezy kulturalne/sportowe

 •  

  dla sektora publicznego, miejskich ośrodków pomocy społecznej, uczelni wyższych, przedsiębiorstw transportu miejskiego, urzędów miast realizujących płatności w ramach:

   


  - wypłaty świadczeń, wypłaty grantów, zapomóg i stypendiów, kart miejskich, kart szkolnych, bonów świątecznych dla pracowników

Przykład zastosowania

 •  

  firma transportowa A działa na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Posiada flotę samochodów dostawczych oraz zespół zawodowych kierowców

 •  

  firma A do obsługi kursów wykorzystuje system zaliczek dla kierowców oraz karty paliwowe. Jednak takie rozwiązanie nie jest dla firmy satysfakcjonujące ze względu na opóźnienia w obsłudze rozliczeń z kierowcami oraz ograniczone możliwości kontroli dokonywanych przez nich wydatków

 •  

  doradca mBanku zaproponował firmie A  wydanie kart przedpłaconych typu Visa Business Prepaid dla kierowców. Dzięki temu wszystkie środki niezbędne do realizacji poszczególnych zleceń przydzielanych kierowcom, są wydawane w formie bezgotówkowej. Firma A przelewa środki bezpośrednio na rachunek danej karty

 •  

  firma A ma stały dostęp do informacji o realizowanych przez swoich pracowników transakcjach, a tym samym lepszą kontrolę nad wykorzystaniem budżetu. Szczegółowe raporty dotyczące kart przedpłaconych dostępne są w trybie on-line. Dzięki temu firma A może lepiej planować i optymalizować wydatki związane z obsługą kolejnych zleceń

 •  

  nawet w nieprzewidzianych sytuacjach firma A może szybko i bezpiecznie przekazać środki każdemu ze swoich kierowców, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Niewykorzystane przez kierowców środki mogą być szybko wykorzystane do realizacji kolejnego zlecenia. Dzięki temu finanse firmy A mogą pracować bez przestojów, a płynność finansowa firmy się zwiększa

Centrum Obsługi Kart Przedpłaconych

zastrzeganie kart, pytania dotyczące obsługi

 

 +48 42 678 05 05