•  

  Godziny graniczne dla dyspozycji płatniczych MT101

  •  Godziny graniczne dla dyspozycji płatniczych otrzymanych w formie komunikatów SWIFT MT101 (Zlecenie Transferu) za pośrednictwem innego niż Bank uczestnika SWIFT MT101 Message User Group w ciężar rachunków Klientów obsługiwanych w obszarze MSP i Korporacje mBank S.A.

    

   Typ zlecenia Godzina graniczna dla realizacji zleceń*
   zlecenia płatności zagranicznych wychodzących
   • przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godziny 14:00, realizowane są w dniu ich przyjęcia
   • przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godzinie 14:00, realizowane są w następnym dniu roboczym
   zlecenia płatności krajowych (w tym zlecenia wewnętrzne w ramach Banku)
   • przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym do godziny 15:00, realizowane są w dniu ich przyjęcia
   • przyjęte do realizacji przez Bank w dniu roboczym po godzinie 15:00, realizowane są w następnym dniu roboczym


   * Data realizacji wskazana w komunikacie SWIFT MT101 może być datą przyszłą. W takim przypadku Bank księguje zlecenie na rachunku Klienta w dacie określonej w otrzymanym komunikacie, o ile data ta jest dniem roboczym dla Banku. W przeciwnym wypadku, Bank księguje takie zlecenie w następnym dniu roboczym przypadającym po dacie wskazanej w treści tego komunikatu.

    


   Godziny graniczne dla dyspozycji płatniczych Klientów obsługiwanych w obszarze MSP i Korporacje mBank S.A.  przekazywanych w formie komunikatów SWIFT MT101 (Zlecenie Transferu) za pośrednictwem Banku w ciężar rachunków prowadzonych przez innych uczestników SWIFT MT101 Message User Group

    

   dyspozycje płatnicze
   • otrzymane przez Bank w dniu roboczym do godziny 18:00, przekazywane są w tym samym dniu roboczym dla Banku
   • otrzymane przez Bank w dniu wolnym od pracy, Bank może przekazać do banku otrzymującego w tym samym dniu albo w następnym dniu roboczym dla Banku
   • otrzymane przez Bank w dniu roboczym po godzinie 18:00, mogą być przekazane do banku otrzymującego w tym samym, albo następnym dniu roboczym dla Banku