Godziny graniczne zleceń zagranicznych

 •  

  Płatności zagraniczne dla rachunków obsługiwanych w obszarze MSP i korporacje

  •  

   Typ zlecenia - płatności zagraniczne wychodzące Godzina graniczna Data realizacji zlecenia
   (obciążenia rachunku klienta w banku)
   Zlecenia zagraniczne wychodzące i zlecenia krajowe wychodzące w walucie obcej (inne niż zlecenia wewnętrzne) Dzień D do godz. 14:00 Dzień D
   Dzień D po godz. 14:00 Dzień D+1
   Polecenie Przelewu SEPA i Polecenie Przelewu EuroEkspres (dotyczy zleceń składanych tylko poprzez systemy bankowości elektronicznej) Dzień D do godz. 15:00 Dzień D
   Dzień D po godz. 15:00 Dzień D+1

    

    

   Typ zlecenia – płatności zagraniczne przychodzące Godzina graniczna Data realizacji zlecenia
   (uznania rachunku klienta w banku)
   Zlecenia zagraniczne przychodzące, w tym Polecenie Przelewu SEPA Przychodzące rozliczane automatycznie Dzień D
   - do końca dnia roboczego dla banku
   Dzień D*
   Zlecenia zagraniczne przychodzące rozliczane manualnie Dzień D do godz. 15:30 Dzień D*
   Dzień D po godz. 15:30 Dzień D+1*

    

   Godziny graniczne dla zleceń płatności krajowych

    

   * Bank księguje zlecenia na rachunku klienta w dniu D z datą waluty wskazaną w otrzymanym komunikacie przychodzącym. Bank nie wykonuje księgowań z datą wcześniejszą niż dzień realizacji zlecenia.