Przekaz pocztowy - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak dużą kwotę można przesłać przekazem pocztowym?

  • Nie ma ograniczeń co do kwoty przekazu. Kwoty większe Poczta awizuje adresatowi, a środki wypłaca bezpiecznie w swojej jednostce oddawczej. Wysokość limitów powyżej których Poczta awizuje przekaz ustalają dyrektorzy poszczególnych okręgów Poczty.

 •  

  Jak szybko pieniądze docierają do adresata?

  • Zlecenie przekazu pocztowego i środki pieniężne z opłatą pocztową przekazujemy do Poczty Polskiej następnego dnia rano.

   Poczta Polska przetwarza zlecenie na formę papierową i drukuje formularz z datą nadania.

   Dzień później PP przewozi przekazy do urzędów pocztowych, zgodnie z adresem ze zlecenia.

   Listonosz próbuje dostarczyć przekaz w 2-3 dniu od daty nadania. Jeśli nie zastanie adresata lub innej osoby zamieszkałej pod wskazanym adresem, zostawia awizo, a po 7 kolejnych dniach  – powtórne awizo. Jeśli w ciągu 14 dni od pierwszego awiza adresat nie zgłosi się po odbiór przekazu, PP zwraca nam przekaz.

   Na rachunku klienta rejestrujemy zwrot kwoty i opłatę za zwrot (dla Poczty Polskiej).

   Dla przekazów pocztowych na poste restante obowiązują te same terminy doręczenia i odbioru. Listonosz przekazuje adresatowi wyłącznie awizo pocztowe.

 •  

  Jak należy wypełniać zlecenie?

  • Zlecenie przekazu pocztowego wypełnij podobnie jak zwykłego polecenia przelewu. Zamiast numeru rachunku bankowego beneficjenta podaj dokładny adres z kodem pocztowym. Odrzucimy zlecenia bez kodu pocztowego.