Zasady obsługi gotówkowej - pytania i odpowiedzi

 •  

  Informacje dotyczące obsługi gotówkowej w walucie innej niż PLN

   • nie realizujemy transakcji gotówkowych w następujących walutach: BGN (Bułgaria), CNY (Chiny), DKK (Dania), ILS (Izrael), NOK (Norwegia), RON (Rumunia), TRY (Turcja), HRK (Chorwacja)
   • nie skupujemy bilonu w walutach: BGN (Bułgaria), CNY (Chiny), ILS (Izrael), RON (Rumunia), TRY (Turcja), HRK (Chorwacja) JPY (Japonia), CZK (Czechy), HUF (Węgry), RUB (Rosja), SEK (Szwecja), NOK (Norwegia), DKK (Dania), AUD (Australia), CAD (Kanada), USD (USA), CHF (Szwajcaria), GBP (W. Brytania)
   • opłaty i prowizje  wskazuje Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i Korporacji
 •  

  Warunki realizacji wypłat gotówkowych wymagających zamówienia

   • dla walut PLN, EUR, USD w kwocie mniejszej lub równej 20 000 PLN/500 EUR/500 USD – zamówienie należy dostarczyć do godziny 11.30 na jeden dzień roboczy przed realizacją wypłaty (dotyczy tylko wypłaty zamkniętej)
   • dla walut PLN, EUR, USD dla kwoty powyżej 20 000 PLN/500 EUR/500 USD – zamówienie należy dostarczyć do godziny 10.00 na jeden dzień roboczy przed realizacją wypłaty (dotyczy wypłaty otwartej i zamkniętej)
 •  

  Warunki realizacji wypłat gotówkowych otwartych w placówkach Poczty Polskiej

  • 1. Aby dokonać Wypłaty otwartej w placówce Poczty Polskiej, należy spełnić następujące warunki:

   • złożyć poprawną dyspozycję wypłaty za pośrednictwem internetowego systemu obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.
   • dyspozycja wypłaty powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z formularzem w internetowym systemie obsługi Klienta mBank CompanyNet mBanku S.A.
   • Klient musi dysponować na rachunku środkami o równowartości złożonych dyspozycji:

   -  dla dyspozycji złożonych do godziny 10.00,  tego samego dnia roboczego w którym złożył dyspozycje wypłat od godziny 10:00,

   -  dla dyspozycji złożonych po godzinie 10.00, w następnym dniu roboczym od dnia w którym złożył dyspozycje, od godziny 10:00.

    

   2. Jeżeli warunki opisane w ust. 1 nie są spełnione, nie przyjmiemy do realizacji dyspozycji wypłaty.

   3. Wypłata otwarta jest dostępna w dowolnej placówce Poczty Polskiej:

   • dla dyspozycji złożonych do godziny 10.00, tego samego dnia roboczego od godziny 13:00
   • dla dyspozycji złożonych po godzinie 10.00, od kolejnego dnia roboczego od godziny 13:00

    

   4. Wypłatę można odebrać w ciągu 6 dni roboczych

   5. W pierwszym dniu dostępności wypłaty osoba wskazana w dyspozycji otrzyma automatyczny komunikat. Komunikat dostarczymy wskazany w dyspozycji, adres e-mail lub nr telefonu komórkowego. Zawsze gdy w komunikacie jest mowa o Ekspresie Pieniężnym, należy rozumieć przez to wypłatę otwartą w placówkach Poczty Polskiej. Komunikat jest zgodny ze Wzorem komunikatu opublikowanym na Portalu internetowym Grupy mBanku pod adresem https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/obsluga-biezaca/obrot-gotowkowy/

   6.Bank wypłaci kwotę Wypłaty otwartej w placówce Poczty Polskiej na podstawie :

   • dokumentu tożsamości, pod warunkiem zgodności imienia i nazwiska z dokumentu z imieniem i nazwiskiem osoby określonej w dyspozycji,
   • identyfikatora  z komunikatu o którym mowa w pkt 5 przedstawionych przez osobę dokonująca wypłaty

    

   7. Osoba dokonująca wypłaty po dokonaniu Wypłaty otwartej powinna podpisać dokument przedstawiony przez pracownika Poczty Polskiej, jako dowód dokonania Wypłaty otwartej.

   8. Status złożonej dyspozycji możesz śledzić na bieżąco w mBank CompanyNet na liście dyspozycji w module Gotówka. Statusy są aktualizowane on-line.

   9. 10-go Dnia Roboczego od dnia złożenia prawidłowej Dyspozycji zwrócimy na rachunek Klienta, z którego złożył Dyspozycje wypłaty kwotę niewypłaconych świadczeń pieniężnych.

   Jeżeli realizacja Wypłaty otwartej w wybranej placówce Poczty Polskiej nie będzie możliwa, pracownik tej placówki wskaże najbliższą placówkę, gdzie transakcję można zrealizować.